CRONOLOGIA PRINCIPALELOR MĂSURI ANTIEVREIEȘTI ÎN ROMÂNIA

In jos

CRONOLOGIA PRINCIPALELOR MĂSURI ANTIEVREIEȘTI ÎN ROMÂNIA

Mesaj Scris de Admin la data de 18.01.17 20:22

Articole exceptionale de istorie continua sa fie postate pe acest blog care merita urmarit. De acesta data dintr-un studiu al lui Lya Benjamin:

https://razboiulpentrutrecut.wordpress.com/2017/01/18/cronologia-principalelor-masuri-antievreiesti-in-romania-septembrie-1940-august-1944/

CRONOLOGIA PRINCIPALELOR MĂSURI ANTIEVREIEȘTI ÎN ROMÂNIA (SEPTEMBRIE 1940 – AUGUST 1944)

DE Y.OBIDIN 18 IANUARIE 20171940


 • septembrie 5 ♦ Evreicele sunt excluse de la cursurile de surori de caritate pendinte de Crucea Roșie.

 • septembrie 9 ♦ Cultul mozaic este eliminat dintre cultele istorice protejate și autorizate.

 • septembrie 9 ♦ Orice sinagogă trebuie să obțină autorizație de funcționare: în comunele urbane pot funcționa dacă deservesc 400 de familii, în cele rurale 200.

 • septembrie 10 ♦ Se interzice, pentru toate cultele creștine, achiziționarea de obiecte de cult de orice natură de la magazinele evreiești.

 • septembrie 11 ♦ Tot personalul evreiesc de la teatrele naționale sau particulare este exclus fară nici o excepție.

 • septembrie 13 ♦ Asociația Generală a Inginerilor Români (A.G.I.R.) radiază o parte din membrii săi evrei.

 • septembrie 17 ♦ Ministerul Educației Naționale interzice instituțiilor de învățământ să-și procure rechizite, furnituri de birou sau școlare de la întreprinderile evreiești.

 • septembrie 18 ♦ Conducătorul statului ordonă suspendarea deciziilor prin care cultul mozaic a fost eliminat dintre cultele istorice.

 • septembrie 20 ♦ Federația Sporturilor anulează permisele de intrare pe arenele sportive ale ziariștilor evrei.

 • septembrie 21 ♦ Casa Asigurărilor Sociale înlătură pe furnizorii săi evrei.

 • septembrie 21 ♦ Opera Română elimină întregul său personal evreiesc.

 • septembrie 22 ♦ Artiștii evrei pot juca numai pe scenele trupelor particulare evreiești autorizate.

 • septembrie 25 ♦ Comitetul Sindicatului ziariștilor exclude membrii evrei.

 • septembrie 27 ♦ Uniunea Ziariștilor profesioniști elimină membrii evrei.

 • octombrie 3 ♦ Se interzice arendarea farmaciilor și drogheriilor pentru evrei (Decret-lege 3294, în continuare D.L.).

 • octombrie 4 ♦ Societatea Scriitorilor Români decide eliminarea scriitorilor evrei.

 • octombrie 4 ♦ Se retrage evreilor titlul de „furnizor al Curții Regale”.

 • octombrie 5 ♦ Evreii nu mai pot stăpâni proprietăți rurale de nici un fel (D.L. 3347).

 • octombrie 5 ♦ Se numesc comisari de românizare pe lângă întreprinderile industriale și comerciale evreiești (D.L. 3361).

 • octombrie 7 ♦ Asociația electricienilor din București a eliminat membrii evrei.

 • octombrie 10 ♦ Adunarea generală a medicilor stomatologi elimină membrii evrei.

 • octombrie 10 ♦ Asociația Antreprenorilor de Lucrări Publice și Particulare hotărăște eliminarea evreilor.

 • octombrie 11 ♦ Societatea Arhitecților Români hotărăște eliminarea arhitecților evrei.

 • octombrie 12 ♦ Se interzice firmelor evreiești participarea la licitații publice.

 • octombrie 12 ♦ Sindicatul Artelor Frumoase hotărăște excluderea pictorilor și sculptorilor evrei.

 • octombrie 12 ♦ Societatea Română de Oto-Rino-Laringologie hotărăște excluderea membrilor evrei.

 • octombrie 13 ♦ Se ordonă desființarea cimitirului evreiesc din București, str. Sevastopol.

 • octombrie 14 ♦ Personalul didactic și administrativ, ca și elevii și studenții evrei sunt excluși din învățământul de stat, particular și confesional. Evreii își pot organiza școli proprii, fără drept de publicitate (D.L. 3438).

 • octombrie 16 ♦ Corpul didactic de origine etnică română nu poate publica lucrări didactice sau științifice la edituri evreiești.

 • octombrie 16 ♦ Nu se mai prelungesc autorizațiile antreprenorilor evrei de cinematografe.

 • octombrie 17 ♦ Avocații evrei rămași în barouri nu pot pleda decât în procesele coreligionarilor lor. (Pe baza legii din 8 august 1940, au fost radiați din barouri 1.400 de avocați evrei. Au mai rămas 800 foști participanți în Războiul de întregire și cu alte merite recunoscute) (D.L. 3487).

 • octombrie 17 ♦ Este interzis librăriilor evreiești să arboreze firme cu caracter național (de ex. Cultura Românească, Cultura națională, Mihai Eminescu ș.a.). Se va menține doar numele proprietarului și profilul comercial al magazinului.

 • octombrie 17 ♦ Asociația Generală a Chimiștilor hotărăște excluderea membrilor evrei.

 • octombrie 23 ♦ Sunt anulate brevetele de băuturi spirtoase aparținând evreilor.

 • octombrie 25 ♦ Se interzice în bibliotecile publice consultarea lucrărilor de autori evrei.

 • octombrie 26 ♦ Asociația de turism „România Pitorească” hotărăște eliminarea membrilor evrei. 

 • noiembrie 2 ♦ Crescătoriile de porumbei călători nu pot fi autorizate decât pentru cetățeni etnici români (D.L. 3627).

 • noiembrie 5 ♦ Asociația Publiciștilor Români hotărăște eliminarea membrilor evrei.

 • noiembrie 8 ♦ Directoratul de box, lupte a hotărât radierea boxerilor evrei, interzicându-le accesul în sălile de sport.

 • noiembrie 10 ♦ Se anulează autorizațiile de debite pentru vânzarea produselor monopolizate CAM deținute de evrei (D.L. 3758).

 • noiembrie 10 ♦ Asociația Docenților Universitari a hotărât eliminarea membrilor evrei.

 • noiembrie 13 ♦ Când infracțiunile cu caracter de uneltire contra ordinii publice sunt comise de persoane de altă origine etnică decât cea românească pedepsele sunt duble (D.L. 3802).

 • noiembrie 15 ♦ Medicii evrei sunt excluși din Colegiul Medicilor. Consecința măsurii este decăderea din exercițiul profesiunii. Medicii evrei puteau îngriji doar pacienți evrei (D.L. 3789).

 • noiembrie 16 ♦ Întreprinderile civile sau comerciale precum și alte instituții sau fundații nu vor putea avea în serviciul lor salariați evrei (D.L. 3825).

 • noiembrie 17 ♦ Trec în patrimoniul statului pădurile, morile, fabricile agricole de spirt, industriile forestiere, întreg inventarul viu și mort, precum și recoltele de orice natură. (D.L. 3810).

 • noiembrie 18 ♦ Se interzice evreilor calitatea de membri în sindicatele sau organizațiile profesionale de artiști.

 • noiembrie 19 ♦ Se retrag evreilor autorizațiile de funcționare a sălilor de cinematograf, a caselor de filme și a birourilor comerciale de voiaj și turism (D.L. 3850).

 • noiembrie 19 ♦ Anticarii creștini hotărăsc boicotarea editurilor evreiești.

 • noiembrie 21 ♦ Centrala Legionară a anticarilor interzice vânzarea cărților de autori evrei.

 • decembrie 4 ♦ Se expropriază vasele sau plutitoarele maritime sau fluviale aparținând evreilor (D.L. 2968).

 • decembrie 4 ♦ Sfântul Sinod a opinat că botezul primit acum 30 de ani nu infirmă dispozițiile în vigoare pentru ocrotirea raselor.

 • decembrie 5 ♦ Evreii sunt excluși din armată (D.L. 3984)

 • decembrie 15 ♦ Societatea „Mărăști” a hotărât excluderea membrilor evrei.

 • decembrie 24 • Se suspendă înregistrarea contractelor de ucenicie ale ucenicilor evrei.

 • decembrie 24 ♦ Se suspendă eliberarea și preschimbarea titlurilor de capacitate profesională a meșterilor și lucrătorilor evrei.

1941


 • ianuarie 15 ♦ În cadrul recensământului general al României se organizează un recensământ special pentru evrei (D.L. 67).

 • ianuarie 19 ♦ Se desființează instituția comisarilor de românizare. Atribuția de control pentru întreprinderile evreiești revine Ministerului Economiei Naționale (D.L. 121).

 • ianuarie 21-23 ♦ Are loc pogromul legionar din București. Din 999 de cazuri cercetate în București de Federația Uniunilor de Comunități Evreiești (FUCE) rezultă că au fost asasinate 120 de persoane; incendiate, dărâmate și jefuite 25 de temple și sinagogi; au fost devastate, incendiate și jefuite 616 magazine, 547 de locuințe, interesând un număr de 3.579 suflete.

 • februarie 6 ♦ Evreii vinovați de infracțiuni la legea pentru reprimarea faptelor ce pun în primejdie siguranța statului se pedepsesc cu îndoitul pedepsei (D.L. 236).

 • februarie 13 ♦ Medicii, farmaciștii, inginerii și arhitecții evrei vor putea fi rechiziționați în armată, purtând semne distinctive evreiești.

 • februarie 20 ♦ La școlile primare și secundare confesionale ale cultelor creștine, se pot primi elevi creștini de orice origine etnică. În certificatele eliberate se va trece originea etnică (D.L. 377).

 • februarie 24 ♦ În cererea de înmatriculare a unei firme comerciale se va trece și originea etnică. Camera de Comerț are drept de respingere nemotivată (D.L. 410).

 • februarie 25 ♦ Evreii sunt excluși de la adunarea plebiscitară din 2 martie 1941 (D.L. 451).

 • martie 1 ♦ Se întemeiază „Oficiul pentru desfacerea produselor laminate de fier” (ODESFER) pentru românizarea totală a comerțului de fierărie (D.L. 491).

 • martie 4 ♦ Se interzice efectuarea următoarelor operațiuni fară aprobarea Ministerului Economiei Naționale de către întreprinderile care au avut comisari de românizare: înstrăinarea imobilelor și a utilajului tehnic; arendarea întreprinderilor; lichidarea; înstrăinarea și gajarea activelor. Ministerul poate exercita control și asupra întreprinderilor care n-au avut comisari de românizare (D.L. 533).

 • martie 8 ♦ Regia Autonomă C.F.R. poate rechiziționa sub formă de diurniști pe inginerii evrei îndepărtați, cu salariul din momentul concedierii (D.L. 575).

 • martie 14 ♦ Înființarea Oficiului Român pentru Aprovizionarea și Distribuirea Produselor de Pielărie (ORAP) pentru românizarea industriei și comerțului pielăriei (D.L. 655).

 • martie 18 ♦ Se prelungesc contractele de închiriere pentru locuințele tuturor locuitorilor, cu excepția evreilor (D.L. 693).

 • martie 20 ♦ Evreii titulari de pașapoarte românești sunt obligați să aplice mențiunea de evreu-evreică.

 • martie 21 ♦ Se interzice evreilor trecerea la creștinism (D.L. 711).

 • martie 22 ♦ Se anulează contractele de ucenicie ale ucenicilor evrei și cărțile de capacitate ale lucrătorilor și meseriașilor evrei salariați.

 • martie 25 ♦ Se introduce obligativitatea nominalizării acțiunilor (D.L. 811).

 • martie 28 ♦ Sunt expropriate imobilele urbane evreiești (D.L. 842).

 • aprilie 1 ♦ Bugetul general al statului exclude Cultul mozaic de la subvențiile acordate cultelor (D.L. 846).

 • aprilie 5 ♦ Oficiul Național Cinematografic (ONC) poate angaja specialiști străini, dar numai arieni sau creștini (D.L. 960).

 • aprilie 9 ♦ Primăria Piatra Neamț interzice distribuirea fainii brutăriilor evreiești.

 • mai 3 ♦ Asociația Cercetașilor Români din războiul 1916-1919 elimină membrii evrei.

 • mai 3 ♦ Se înființează Centrului Național de Românizare (D.L. 1216).

 • mai 3 ♦ Intră în patrimoniul statului următoarele proprietăți evreiești: fermele, brutăriile, instalațiile de prelucrat paste făinoase, fabricile industriale de spirt, fabricile de medicamente etc. (D.L. 1220).

 • mai 7 ♦ Se interzice evreilor deținerea aparatelor de radio (D.L. 1253).

 • mai 15 ♦ Se instituie obligativitatea muncii de folos obștesc. Cei ce vor lucra în taberele de muncă vor fi retribuiți, în afara evreilor cărora li se va aloca doar costul întreținerii (D.L. 1403).

 • iunie 5 ♦ Răspunzând unui memoriu FUCE, se face cunoscut că s-a aprobat lăsarea aparatelor de radio evreilor veterani, invalizi, decorați, văduve, orfani de război, celor încetățeniți înainte de 1916. 

 • iunie 12 ♦ Se modifică legea pentru funcționarea Creditului Național Agricol, care va finanța operațiunile de colonizare a populației românești, refugiate din teritoriile cotropite, pe bunurile evreiești expropriate (D.L. 1719).

 • iunie 18 ♦ Se reduce complet circulația turismelor proprietatea persoanelor de origine etnică evreiască.

 • iunie 21 ♦ Se ordonă evacuarea evreilor din toate comunele rurale și concentrarea lor în capitale de județe.

 • iunie 21 ♦ În diferite localități din țară au loc arestări cu titlu de ostatici și cu regim sever de închisoare a bărbaților evrei între 18-60 de ani.

 • iunie 21 ♦ Prefectura Iași ordonă confiscarea tuturor binoclurilor și lanternelor de buzunar de la evrei.

 • iunie 22 ♦ Intrarea României în război. Instituirea unui regim excepțional de teroare antievreiască.

 • iunie 29 – iulie 6 ♦ Are loc pogromul de la Iași și punerea în mișcare a „trenurilor morții”. Numărul victimelor între 8 și 12.000.

 • iunie 30 ♦ Comunicatul Consiliului de Miniștri cu privire la „executarea a 500 iudeo-comuniști” la Iași.

 • iulie 4 ♦ Se introduce semnul distinctiv pentru evreii din Bacău (în cursul lunilor iulie-august se introduce și în alte localități).

 • iulie 14 ♦ Regulamentul Statutului Militar al Evreilor. În schimbul serviciului militar și premilitar, de unde evreii au fost excluși, se introduce regimul taxelor militare și al prestării muncii de folos obștesc.

 • iulie 15 ♦ Internarea bărbaților evrei între 16-60 ani din Ploiești, Câmpina și Sinaia în lagărul special amenajat la Teiș-Târgoviște.

 • iulie 18 ♦ Evreilor din Vaslui nu li se dă cota de ulei și zahăr.

 • iulie 27 ♦ Se suspendă autorizațiile de călătorie pentru evrei.

 • iulie 30 ♦ Pentru subscrierea la împrumutul Reîntregirii, populației evreiești i se cer 10 miliarde lei.

 • iulie-august ♦ Au loc pogromuri sângeroase în Basarabia și Bucovina de nord. Evreii sunt concentrați în lagăre și ghetouri.

 • august 6 ♦ Evreilor din Iași li se interzice locuirea și circulația în anumite cartiere, obligându-i să-și părăsească locuințele în trei zile. Se impune purtarea semnului distinctiv.

 • august 8 ♦ Autoritățile din Galați interzic evreilor să se aprovizioneze în piețe publice înainte de ora 9 dimineața (Măsura se aplică în toate localitățile din țară).

 • august 14 ♦ Se introduce semnul distinctiv la Botoșani.

 • august 23 ♦ Banca Națională a României este autorizată să înlesnească românilor preluarea întreprinderilor comerciale și industriale de la evrei (D.L. 2370).

 • august 25 ♦ Se introduce obligativitatea semnului distinctiv pe toată raza Comandamentului 4 Teritorial.

 • august 30 ♦ Semnarea acordului de la Tighina de către reprezentanții autorităților militare române și germane. Transnistria intră sub administrație civilă românească. S-a stabilit concentrarea evreilor în acest teritoriu în tabere de muncă deoarece evacuarea lor peste Bug la data respectivă nu era posibilă.

 • septembrie 3 ♦ Se șterg din controalele armatei ofițerii de rezervă evrei.

 • septembrie 4 ♦ Se extind toate legile de expropriere și în provinciile recucerite (D.L. 2507). 

 • septembrie 5 ♦ Se introduce semnul distinctiv și pentru evreii din București.

 • septembrie 8 ♦ Dr. W. Filderman, într-o audiență la conducătorul statului, obține abrogarea ordinului privind semnul distinctiv.

 • septembrie 10 ♦ Se transmite ordinul că evreii nu mai trebuie să poarte semnul distinctiv.

 • septembrie 16 ♦ Se prelungesc contractele de închiriere, dar evreii nu beneficiază (D.L. 2601). 

 • septembrie 24 ♦ Evreii din Vaslui nu au voie a se aproviziona decât o oră și jumătate pe zi. 

 • septembrie 26 ♦ Se expropriază acțiunile evreilor din Societățile de Voiaj și Turism (D.L. 2693). 

 • octombrie 2 ♦ Salariații evrei nu beneficiază de banii de concediu ce se acordă celorlalți salariați. Banii ce se cuvin evreilor se varsă la Casa Asigurărilor Sociale (D.L. 2741).

 • septembrie-octombrie ♦ Deportarea în Transnistria a evreilor din Basarabia și nordul Bucovinei. 

 • octombrie 8 ♦ începe deportarea în Transnistria a evreilor din Bucovina de sud.

 • octombrie 10 ♦ Desființarea dreptului de folosință de către evrei a imobilelor lor expropriate. Pot rămâne chiriași, dar Centrul Național de Românizare poate oricând rezilia contractele (D.L. 2816). 

 • octombrie 10 ♦ Pentru a fi înscris în Colegiul Arhitecților se cere certificatul de naționalitate și de origine etnică.

 • octombrie 21 ♦ Toți evreii majori, bărbați sau femei, sunt obligați să predea gratuit statului efecte civile pentru constituirea de stocuri de îmbrăcăminte (D.L. 2909).

 • octombrie 25 ♦ Se înființează administratorii generali ca organe de control și îndrumare a activității giranților imobilelor evreiești.

 • octombrie 26 ♦ Corpul contabililor anunță excluderea tuturor evreilor. Consecința măsurii este decăderea din exercițiul profesiunii.

 • octombrie 30 ♦ Se șterg din controalele ofițerilor de rezervă din aeronautică ofițerii evrei. 

 • octombrie 31 ♦ Radu Lecca, director la Președinția Consiliului de Miniștri, este însărcinat cu pregătirea lucrărilor pentru reglementarea regimului evreilor.

 • noiembrie 4 ♦ Pentru a fi admis în Administrația P.T.T. trebuie să ai originea etnică română. Cei căsătoriți nu vor fi admiși decât dacă și soțiile lor sunt de origine română (D.L. 2029).

 • noiembrie 5 ♦ Evreii sunt excluși de la Adunarea Obștească Plebiscitară din 9 noiembrie (D.L. 3052). 

 • noiembrie 9 ♦ Evreii din București nu se pot aproviziona în piețele publice decât după ora 10 dimineața.

 • noiembrie 12 ♦ Ministerul Muncii retrage autorizațiile de funcționare a cursurilor profesionale de ucenici, înființate sau susținute de Comunitățile israelite.

 • noiembrie 13 ♦ Se desființează matrițele metalice ale discurilor de gramofon cu imprimările compozitorilor și interpreților evrei.

 • noiembrie 14 ♦ Candidații la examenul pentru ocuparea locurilor vacante de farmaciști trebuie să fie de naționalitate română și origine ariană (D.L. 3198).

 • noiembrie 25 ♦ În instituțiile de surori de ocrotire nu pot fi admise decât persoane de cetățenie română și origine ariană.

 • noiembrie 25 ♦ Se dizolvă Cercul „Libertatea” prin act guvernamental. Nu poate fi atacat în Contencios.

 • noiembrie 29 ♦ Urmează a fi lichidate toate farmaciile proprietate evreiască (D.L. 1039).

 • noiembrie 29 ♦ Toți evreii posesori de schiuri sunt obligați să le depună.

 • decembrie 15 ♦ Candidații înscriși la examenul de clasificare a farmaciștilor trebuie să fie de naționalitate română și origine etnică ariană.

 • decembrie 17 ♦ Se dizolvă Federația Uniunilor de Comunități Evreiești din România și se înlocuiește cu Centrala Evreilor din România, singura autorizată să reprezinte interesele colectivității evreiești. Se interzice apariția ziarului „Renașterea Noastră” (D.L. 3415).

 • decembrie 17 ♦ Se instituie obligativitatea de recenzare a tuturor locuitorilor de „sânge evreiesc” (D.L. 3416).

 • decembrie 17 ♦ Evreii invalizi din războiul 1916-1919 sunt scutiți a preda efectele pentru constituirea de stocuri.

 • decembrie 31 ♦ Arendașii proprietăților agricole trebuie să fie cetățeni români de origine ariană (D.L. 3565).

1942


 • ianuarie 23 ♦ În baza aprobării Consiliului de Miniștri se dispune eliberarea tuturor ostaticilor evrei în toată țara.

 • ianuarie 31 ♦ Se publică Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Centralei Evreilor.

 • februarie 18 ♦ Apare primul număr al ziarului „Gazeta Evreiască”.

 • februarie 24 ♦ Conform normelor de recrutare a personalului medical pentru instituțiile publice și cele particulare subvenționate de stat, candidații trebuie să fie cetățeni români de origine ariană (D.L. 572).

 • februarie 27 ♦ Colegiul inginerilor hotărăște radierea inginerilor evrei ce nu fac parte din categoria a doua și a celor din categoria a doua înscriși după 9 august 1940. Anularea înscrierii antreprenorilor evrei din categoriile I și II. În „Monitorul Oficial” s-au publicat numele tuturor inginerilor și antreprenorilor vizați.

 • februarie 27 ♦ Toți evreii din București supuși muncii obligatorii trebuie să presteze 10 zile de muncă la zăpadă.

 • februarie 28 ♦ Prefectura Poliției Capitalei comunică unui număr de 120 evrei din București că sunt declarați ostatici morali răspunzători cu viața pentru orice acte de agresiune, teroare sau sabotaj comise de evrei.

 • martie 10 ♦ Se înființează un impozit excepțional de reîntregire. Evreii datorează împătritul impozitelor (D.L. 732).

 • martie 11 ♦ Pentru admiterea la ocuparea posturilor de externi de spitale, candidații trebuie să fie de naționalitate română și origine ariană (D.L. 739).

 • martie 14 ♦ Se prevede combaterea camuflării bunurilor, drepturilor și intereselor evreiești și reprimarea sabotării operei de românizare (D.L. 769).

 • martie 23 ♦ Legea de prelungire a contractelor de închifiere nu se aplică evreilor (D.L. 873).

 • martie 28 ♦ Se prevede reconstrucția orașului Panciu, distrus după cutremur. Rămâne o așezare cu caracter românesc și creștin, cu excluderea oricărui element evreiesc (D.L. 926).

 • martie 30 ♦ Se interzice poșta clandestină cu Transnistria (D.L. 944).

 • aprilie 21 ♦ Marele Stat Major organizează, supraveghează și controlează munca obligatorie executată de evrei.

 • mai 1 ♦ Cei de sânge evreiesc, cu unul din părinți de altă origine etnică decât cea evreiască și botezați înainte de 9 august 1940 pot folosi aparate de radio, sunt scutiți de recensământul de sânge evreiesc și de depunerea de efecte (D.L. 1257).

 • mai 26 ♦ Se înființează și se organizează Oficiul de Studii documentare și îndrumare al Subsecretariatului de Stat pentru Românizare, cu scopul de a pregăti trecerea întreprinderilor comerciale industriale în stăpânirea românilor (D.L. 1547).

 • mai 27 ♦ Se prevede administrarea și lichidarea bunurilor aparținând Centrului Național de Românizare (D.L. 1569).

 • iunie 4 ♦ Toate cartelele alimentare ale evreilor de cetățenie română trebuie să aibă bonurile barate.

 • iunie 25 ♦ Cota de zahăr pe luna iunie va fi de 1 kg de cap pentru toată populația și 200 gr pentru evrei.

 • iunie ♦ Se reiau deportările evreilor din Bucovina în Transnistria.

 • iulie 3 ♦ Se expropriază toate bunurile imobile aparținând comunităților evreiești, cu excepția sinagogilor, templelor și a cimitirelor (D.L. 1848).

 • iulie 11 ♦ Marele Stat Major ordonă măsurile referitoare la deportările de evrei din Vechiul Regat și sudul Transilvaniei în Transnistria. Cei în cauză vor fi deportați împreună cu familiile lor; vor desemna un împuternicit pentru lichidarea bunurilor.

 • iulie 15 ♦ Se interzice tăierea rituală a animalelor și păsărilor.

 • iulie 18 ♦ Sunt admiși la calificarea profesională în industrie, se pot angaja ca ucenici și pot dobândi cărțile de capacitate profesională numai cetățenii români neevrei (D.L. 1981).

 • iulie 21 ♦ Termenul de „muncă de folos obștesc” în cazul evreilor se înlocuiește prin acela de „muncă obligatorie” (D.L. 2068).

 • iulie 23 ♦ Titrații evrei sunt obligați a presta 90 de zile pe an muncă obligatorie în profesiunea lor. Vor primi drepturile cuvenite soldatului.

 • august 3 ♦ Sunt anulate 1.327 cărți de lucrători și meșteri evrei.

 • august 14 ♦ Se decide dizolvarea imediată a organizațiilor sioniste din întreaga țară.

 • august 18 ♦ Evreii posesori de biciclete sau motorete sunt obligați să le depună imediat.

 • august 18 ♦ Evreii vor plăti 15 lei pentru rația de pâine în loc de 7, cât plătește restul populației. Se interzice evreilor să cumpere chifle în loc de pâine.

 • septembrie 6 ♦ Se suprimă două bonuri săptămânale din rația de pâine a evreilor. Se menține suprimarea totală a rației de mălai.

 • septembrie 16 ♦ Au fost închiși, în București, 148 evrei împreună cu familiile lor pentru a fi trimiși în Transnistria pe baza unor rapoarte ale inspectorului general al detașamentelor de muncă evreiești.

 • septembrie 22 ♦ Este evacuat azilul de bătrâni „Elisabeteu” din București.

 • septembrie 22 ♦ Se instituie pedeapsa cu moartea pentru evreii de peste 15 ani, deportați în Transnistria, care se întorc fraudulos (D.L. 2786).

 • septembrie 30 ♦ Evreii ridicați în noaptea de 16 septembrie au fost deportați.

 • octombrie 15 ♦ Se comunică hotărârea Consiliului de Miniștri de a nu se mai face nici un fel de deportare de evrei până nu se va crea o instituție pentru organizarea acestei acțiuni.

 • octombrie 17 ♦ Meseriașii evrei cărora li s-au anulat cărțile de capacitate își pot continua profesia dacă sunt: urmași ai morților din războiul din 1877; invalizi din războiul din 1916-1918; orfani de război.

 • octombrie 27 ♦ Se constituie o Comisiune Interministerială care să se ocupe de rezolvarea problemelor evreiești.

 • noiembrie 5 ♦ Se interzice evreilor să se aprovizioneze de la țărani. Aprovizionarea se va face numai prin comunitățile evreiești.

 • decembrie 7 ♦ Familiile celor deportați în Transnistria pot trimite acestora prin Inspectoratul General al Jandarmeriei din București veselă, pături și îmbrăcăminte de iarnă.

 • decembrie 8 ♦ S-a aprobat eliberarea de cartele nebarate evreilor mutilați, invalizi și văduvelor de război, precum și celor decorați cu Virtutea Militară, Steaua României și Coroana României.

1943 • ianuarie 1 ♦ Deplasarea primei delegații a Comitetului de Asistență pe lângă Centrala Evreilor în Transnistria pentru organizarea asistenței.

 • ianuarie 4 ♦ Centrul Național de Românizare va administra și lichida bunurile mobile și mărfurile de orice fel „părăsite” de evrei în județele Câmpulung Moldovenesc, Suceava, Rădăuți, Dorohoi.

 • ianuarie 12 ♦ Se publică completarea la lista privind eliminarea inginerilor și antreprenorilor din Colegiul inginerilor.

 • februarie 3 ♦ Apare legea pentru sancționarea evreilor nesupuși la chemare sau dezertori la munca obligatorie (D.L. 261).

 • februarie 18 ♦ Evreii decorați cu „Bărbăție și Credință” în timpul războiului din 1916-1919 se pot folosi de cartele nebarate.

 • martie 3 ♦ Se instituie o pedeapsă suplimentară – fixare de domiciliu obligator – (ceea ce însemna deportare în Transnistria) evreilor care vor suferi pedepse de cel puțin 6 luni internare în lagăr, pe baza legii sabotajului economic (D.L. 552).

 • martie 10 ♦ Se introduc o serie de modificări în legile privind atribuțiile Centrului Național de Românizare și exproprierea imobilelor urbane. Se prevede pentru unii evrei, cu merite deosebite, posibilitatea asimilării totale sau parțiale cu românii (D.L. 625).

 • martie 12 ♦ Chiriașii evrei în imobilele Centrului Național de Românizare, dacă nu permit persoanelor justificate vizitarea apartamentelor, se fac vinovați de crimă de sabotare a operei de românizare.

 • martie 16 ♦ Evreii autorizați a fi utilizați în servicii publice vor fi salarizați cu salariul celui mai mic grad al funcțiunii pe care o îndeplinesc, fără sporul de scumpete.

 • martie 16 ♦ Primăria orașului Dorohoi interzice: sătenilor de a găzdui evrei; evreilor de a cumpăra direct de la țărani; dispune închiderea magazinelor alimentare evreiești; toate magazinele evreiești trebuie să placardeze „Steaua lui David”, țăranii neavând dreptul să intre în magazin.

 • martie 25 ♦ Sunt stabilite categoriile de evrei care vor putea continua a locui în imobilele intrate în patrimoniul Centrului Național de Românizare: foștii voluntari invalizi, văduve de război sau decorați și naturalizați pe front pentru acte de bravură; naturalizații înainte de 1916; medicii și dentiștii în măsura necesității; chiriile se stabilesc prin decizie specială.

 • aprilie 6 ♦ O nouă lege a chiriilor, de care beneficiază și anumite categorii de evrei (D.L. 936). 

 • mai 11 ♦ Evreii sunt supuși unei contribuții excepționale de 4 miliarde lei. Termenul de plată – 30 de zile.

 • mai 13 ♦ Copii între 15-18 ani sunt încadrați în detașamente de muncă obligatorie.

 • mai 20 ♦ Se decide scoaterea la licitație a tuturor bunurilor mobile evreiești ce nu sunt administrate de către proprietarii lor sau prin mandatari.

 • mai 26 ♦ Se ordonă deportarea dr. W. Filderman în Transnistria.

 • iunie 5 ♦ Se acordă cartele nebarate „evreilor creștini” care pot dovedi că au unul din părinți de origine ariană pură.

 • iunie 24 ♦ Se publică noi normative pentru stabilirea categoriilor de evrei care au dreptul la cartele nebarate.

 • august 2 ♦ Evreii vor plăti 10 lei în plus pentru fiecare rație de pâine neagră.

 • august 4 ♦ Evreii posedând titluri academice pentru profesiuni tehnice sunt exceptați de la normele de salarizare prevăzute pentru salariații evrei în general.

 • septembrie 1 ♦ Se modifică legea pentru românizarea personalului. Se crează delictul de sabotare a românizării (D.L. 2424).

 • septembrie 7 ♦ Se înființează, în cadrul Subsecretariatului de Stat al Muncii, Comisariatul General pentru Problemele Evreiești (D.L. 2461).

 • noiembrie 29 ♦ Sunt anulate cărțile de capacitate ale 807 meseriași evrei.

 • decembrie 11 ♦ începând de la 1 ianuarie 1944, evreii trecuți de 50 de ani își pot exercita profesia numai pe bază de autorizație.

 • decembrie 15 ♦ Evreii sunt obligați să poarte asupra lor adeverința de predare a formularului de recensământ evreiesc.

 • decembrie 25 ♦ Se repatriază circa 6.500 evrei din județul Dorohoi, deportați în Transnistria. 

 • decembrie 28 ♦ Foști ofițeri activi sau de rezervă și posesori de titluri academice întrebuințați în armată în cadrul muncii obligatorii vor fi considerați asimilați în gradul ce l-au avut pe timpul când făceau parte din armată. Urmează o serie de specificări pentru a distinge totuși calitatea lor de evrei.

1944


 • ianuarie 5 ♦ Fiecare evreu rămas în câmpul muncii trebuie să fie dublat de un român etnic.

 • ianuarie 8 ♦ Se dispune scoaterea imnului „Hatikva” din programul școlilor evreiești.

 • februarie 1 ♦ Arestarea unor conducători ai organizațiilor sioniste.

 • februarie 3 ♦ Se fixează rația de ulei pentru locuitorii din Dorohoi; evrei primesc numai jumătate din cantitatea acordată celorlalți locuitori.

 • februarie 7 ♦ Orice evreu care prestează muncă de 7 ore încadrat fiind în detașamente de muncă obligatorie poate în timpul liber să-și agonisească cele necesare existenței.

 • martie 9 ♦ Evreii sunt opriți a angaja pentru serviciile casnice personal creștin (D.L. 504).

 • martie 9 ♦ Sosirea unui prim lot de orfani repatriați din Transnistria.

 • martie 20 ♦ Se ordonă repatrierea evreilor din Transnistria.

 • mai 23 ♦ Se desființează Comisariatul General pentru Probleme Evreiești. Se crează un Comisariat General numit prin decizia Consiliului de Miniștri (D.L. 294).

 • mai 16 ♦ Radu Lecca este numit comisar general pentru probleme evreiești.

 • mai 29 ♦ Se dispune pedepsirea cu moartea trecerea frauduloasă a frontierei săvârșite de evrei ce vin din alte țări (D.L. 1069).

 • iulie 21 ♦ Se impune evreilor o contribuție în rufărie egală cu dublul contribuției celorlalți cetățeni.

 • august 14 ♦ Se înăsprește regimul de muncă obligatorie pentru evreii posesori de titluri academice.


Sursă:
LYA BENJAMIN, ”Prigoană și rezistență în istoria evreilor din România 1940-1944 Studii”. București, 2001
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum