DIASPORA EVREIASCA

Pagina 3 din 5 Înapoi  1, 2, 3, 4, 5  Urmatorul

In jos

DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 26.02.06 22:32

Rezumarea primului mesaj :

KHAZARII - AL TREISPREZECELEA TRIB
http://ro.altermedia.info/istorie-alternativa/khazarii-al-treisprezecelea-trib_2525.html

“În Khazaria, oile, mierea și evreii se află din belșug” (Muqaddasi, “Descriptio imperii moslemici”, sec al X-lea)
N. Grigorescu
ISTORIA EUROPEI și a lumii nu poate fi înțeleasă, în adevărata ei semnificație, fără cunoașterea profundă a istoriei poporului evreiesc, istorie bazată pe o religie “națională” exclusivă, care a servit și care constituie premisele religiei creștine și islamice. Aceste două religii au o oarecare coloratură politică, unificatoare, de apropiere, dar într-o măsură incomparabil mai mică decât religia mozaică, coagulată pe plan mondial și caracterizată printr-o solidaritate exemplară. În general, religia nu schimbă etnia. Dominația politică îndelungată poate să ducă la formarea unei noi etnii. O religie adoptată voluntar, deci nu impusă prin forță, nu poate să ducă la asemenea rezultate. Probă sunt națiunile europene și islamice care s-au războit adesea între ele.
Religia mozaică înfățișează o permanentă comemorare și exaltare a unui popor alcătuit din 12 triburi (Simeon, Iuda, Beniamin, Ruben, Gad, Dan, Efraim, Manase, Isahab, Zebulon, Așer, Naftali) care au plecat din regiunea mesopotamică a centrului Ur, s-au deplasat în țara hitiților (Asia mică) apoi au ajuns în Egipt de unde au emigrat mai apoi în Palestina, unde s-au organizat în două regate: Iuda și Israel. După includerea Palestinei în Imperiul Roman, evreii semiți s-au întins în tot Imperiul, mai ales după distrugerea templului de la Ierusalim.
Puțini mai sunt azi evreii semiți împrăștiați în lume, cum ar fi sefarzii din Spania. Diferite alte popoare au adoptat religia mozaică. Între acestea, cel mai importat sunt khazarii, turcomani din stepele scititce, care și-au ales acestă religie în anul 740 a.d. cu toate că nu aveau nimic în comun cu poporul semit. Statisticile arată că astăzi, majoritatea preponderentă a celor 15-20 milioane de evrei din lume sunt de origine khazară, numiți Askenazi. Alungați de năvălitori, ei au împânzit Europa și America, unde au o bună situație materială și o mare influență politică. Această situație se datorește organizării extraordinar de eficiente a bisericii și comunităților mozaice din lume, legate într-o federație mondială. Așadar, mozaismul este o societate formidabilă, demnă de toată admirația, cu o structură socio-politică mai puternică decât etnia și statul. Pe plan istoric, gloria khazară nu poate lipsi din istoria “ebraică” a fondatorului Moise, deși vine de la un popor de rasă diferită, care pe drept cuvânt poate fi calificat, așa cum a făcut-o Arthur Koestler, drept al 13-lea trib.Din secolul al VII-lea până în secolul al X-lea d.Hr. granițele răsăritene ale Europei între Caucaz și Volga erau dominate de un stat evreiesc numi Imperiul khazarilor. Acest stat a jucat un rol important în istoria Europei medievale și deci și a celei moderne. Numai datorită puternicelor atacuri ale khazarilor care au respins ofensiva arabă spre Caucaz, Imperiul Bizantin a reușit să supraviețuiască, și odată cu el, civilizația creștină. Țara khazarilor – cu populație de origine turcă – ocupa o poziție strategică cheie la poarta dintre Marea Neagră și Marea Caspică unde se înfruntau marile puteri orientale. Ea servea drept tampon care să ocrotească Bizanțul de invaziile triburilor barbare din stepele nordice: bulgari, maghiari, pecenegi, vikingi (ruși) și în același timp, armatele khazarilor au stăvilit ofensiva arabă împiedicând cucerirea Europei orientale de către musulmani. Date fiind împrejurările, nu ne poate surprinde faptul că în 732 – după o victorie a khazarilor împotriva arabilor – viitorul împărat Constantin V s-a căsătorit cu o prințesă khazară. Fiul lor, ajuns împărat a fost cunoscut sub numele de Leon Khazarul.
Dar cine erau acești khazari remarcabili atât prin realizările lor, cât mai ales prin convertirea la mozaism? Descrierile care au ajuns până în zilele noastre sunt destul de puține și provin adesea din surse ostile. O cronică georgiană îi identifică pe khazari cu armiile lui Gog și Magog. Originea numelui „khazar” au făcut subiectul a numeroase speculații: foarte probabil, cuvântul provine de la rădăcina turcească gaz = ”a rătăci” și înseamnă pur și simplu „nomad”. Derivate ale numelui „khazar” par a fi cuvintele „cazac” și „husar”, ambele însemnând călăreț; de asemenea cuvântul german „ketzer”, care înseamnă evreu. Dacă aceste interpretări sunt corecte, ele par să demonstreze o dată în plus importanța acestui popor.
Câteva cronici persane și arabe ne oferă date interesante despre khazari. De pildă, Yakubi, istoric arab din secolul al IX-lea trasează obârșia khazarilor până la Iafet, al treilea fiu al lui Noe. Una dintre primele referiri la khazari se află într-o cronică siriană datând de la mijlocul secolului al VI-lea. Alt izvor arată că ei fuseseră în centrul cu un veac înainte, fiind legați de huni. În anul 448, împăratul bizantin Teodosie II a trimis la Attila o solie în care se afla și oratului Priscus. Acesta, pe lângă informațiile prețioase privind obiceiurile și datinile hunilor, a transmis și anecdote despre un popor supus de huni pe care îi numește akațiri – foarte aproape de ak-khazari (khazarii albi). Priscus ne spune că Împăratul bizantin a încercat să atragă de partea lui acest neam războinic, dar lacomul șef khazar nemulțumit de banii oferiți a preferat alianța cu hunii. Cronica lui Priscus confirmă ideea apariției khazarilor pe scena europeană pe la mijlocul secolului al V-lea ca popor dominat de huni.
Odată cu prăbușirea Imperiului hunilor, după moartea lui Attila, khazarii scăpați de sub dominație, au invadat regiunile transcaucaziene ale Gruziei și Armeniei astfel că în cea de-a doua jumătate a secolului al VI-lea, au devenit forța dominantă printre triburile de la nord de Caucaz pe care le-au supus rând pe rând. Cea mai puternică rezistență au opus-o bulgarii, dar cum și ei au fost înfrânți: o parte dintre bulgari au migrat pe teritoriul Bulgariei de azi iar alții s-au deplasat spre nord-est și au rămas sub suzeranitatea khazarilor. Dar înainte de toate acestea, khazarii au fost dominați timp de un secol de o putere efemeră: regatul turcut. De la aceștia, khazarii au adoptat titlul conducătorului lor, cel de „Kagan”. De fapt, organizarea politică a khazarilor se aseamănă cu cea a japonezilor din perioada shogunilor: Regele khazarilor poartă titlul de „Mare Khagan”, dar puterea efectivă este deținută de locțiitorul acestuia, numit „Kagan Bek”. De la bun început, imperiul khazar a fost constituit dintr-un mozaic etnic eterogen – khazarii propriu-ziși fiind probabil o minoritate.
În anul 626, Împăratul Heraclie a încheiat prima alianță cu khazarii, pregătindu-și campania împotriva Persiei. Khazarii i-au furnizat acestuia 40000 de călăreți. În schimb, fiica Împăratului a fost promisă spre căsătorie Kaganului Ziebel, căsătorie care totuși nu a mai avut loc din cauza morții regelui khazar. La 20 de ani după Hegira, care a avut loc în anul 622, musulmanii cuceriseră deja Persia, Siria, Mesopotamia, Egiptul și asaltau Imperiul bizantin în chiar inima sa. Între anii 642 și 652, arabii au făcut incursiuni puternice în Khazaria, fiind respinși de fiecare dată; ultima oară în 652, într-o mare bătălie în care au pierit peste 4000 de arabi. Următorii 30 – 40 de ani a fost o perioadă de liniște. De mai multe ori (în anii 669, 673-678, 717-718) arabii au asediat Constantinopolul pe mare și pe uscat. Dacă ar fi reușit să împresoare orașul venind și din nord, soarta acestuia ar fi fost pecetluită. Între timp, khazarii și-au întărit puterea înspre Ucraina de azi. Războaiele arabo – khazare s-au reluat cu incursiuni de ambele părți.


Evenimentul cel mai important în istoria khazarilor, care a avut consecințele cele mai importante în viitor, a fost cel al convertirii acestora la mozaism în anul 740. Care a fost motivația acestui eveniment unic? Dacă raționăm din punctul de vedere al politicii puterii, lucrurile par să se clarifice. La începutul secolului al VII-lea lumea era polarizată între cele două puteri ce reprezentau creștinismul și islamismul: Imperiul Bizantin și Califatul arab. Imperiul khazar reprezenta o „a treia forță” care se dovedise pe potriva celorlalte două, atât ca adversar cât și ca aliat – dar el nu-și putea păstra independența dacă accepta fie creștinismul fie islamismul. Prima alegere l-ar fi subordonat automat Imperiului Bizantin iar cea de-a doua califului de la Bagdad. Atât bizantinii cât și arabii făcuseră eforturi pentru convertirea khazarilor, dar fără succes. În același timp, khazarii învățaseră că religia lor inițială (de tip animist) era primitivă în comparație cu marile religii monoteiste, dar și incapabilă să ofere conducătorilor autoritatea spirituală și juridică de care se bucurau împăratul și Califul. Ce altă soluție ar fi putut fi mai logică decât să îmbrățișeze un al treilea crez, care în plus reprezenta temelia venerabilă a creștinismului și islamismului? E totuși absurd să ne închipuim că acești oameni au adoptat peste noapte o religie ale cărei dogme nu le erau cunoscute. În realitate, khazarii îi cunoșteau bine datorită unui aflux de cel puțin un secol de emigranți veniți din Bizanț, în urma persecuțiilor religioase. La momentul convertirii, în Khazaria exista deja o comunitate evreiască importantă.
Împrejurările care au condus la convertire sunt învăluite în ceață, dar principalele izvoare arabe și ebraice au câteva elemente comune fundamentale. Într-o lucrare a cronicarului arab Masudi se spune că în vremea lui Harun al Rașid, împăratul bizantin i-a silit pe evrei să emigreze; acești evrei au sosit în țara khazarilor unde au găsit “un neam inteligent dar neînvățat căruia i-au oferit religia lor. Localnicii au socotit-o mai bună și au acceptat-o”. A doua relatare se află în “Cartea regatelor și drumurilor” de Al-Bakri (secolul XI). Cronicarul arab povestește astfel: Regele khazarilor, care fusese păgân, îmbrățișase creștinismul (de fapt, khazarii adoptaseră formal și pentru o scurtă perioadă 737-740 islamismul în urma unei înfrângeri din partea arabilor; autorul arab a vrut să-și menajeze cititorii).
Apoi, și-a dat seama că e fals și a vorbit cu dregătorii săi. Aceștia i-au spus că cei care sunt stăpâni pe cărțile sfinte sunt trei. Adună-i laolaltă, cere-le să-și apere credința, și apoi urmează-l pe acela care se va dovedi stăpân pe adevăr. Regele a trimis la creștini după un preot. La rege se afla un evreu, priceput la vorbă, care i-a pus întrebări preotului: “Ce zici de Moise și de Tora care i-a fost dezvăluită?” Și preotul a spus că “Moise e un prooroc și Tora grăiește adevărul”. Atunci evreul a spus: “Omul acesta a mărturisit adevărul crezului meu”. Iar regele l-a întrebat pe preot în ce crede și acesta a spus: “Eu zic să Iisus Hristos este fiul Mariei, este Cuvântul și a dezvăluit tainele în numele lui Dumnezeu.”. Și atunci evreul a spus regelui: “Omul acesta propovăduiește o dogmă pe care n-o cunosc, dar încuviințează spusele mele”. Preotul nu a mai avut ce replica. Atunci regele a trimis și după un musulman, dar evreul a năimit pe cineva să-l otrăvească. Astfel evreul a reușit să-l câștige la credința lui pe rege. (Fără îndoială, istoricii arabi au vrut să îndulcească amarul. Dacă învățatul musulman ar fi participat la dezbatere, ar fi căzut în aceiași capcană ca episcopul creștin, întrucât ambii acceptau adevărul Vechiului Testament.)
Principalul izvor evreiesc constă în așa-zisa “corespondență khazară”. E vorba de un schimb de scrisori, în ebraică, între Hasdai Ibn Saprut, evreul care era prim-ministrul Califatului Cordobei, și Iosif, regele khazarilor. Autenticitatea acestei corespondențe a format obiectul unei controverse, dar acum e acceptată de majoritatea istoricilor. Schimbul de scrisori a avut loc cândva între anii 954 și 961. Hasdai a auzit mai întâi de existența unui regat evreiesc independent de la niște negustori din Persia, dar inițial nu i-a crezut. Ulterior, bizantinii i-au confirmat relatarea negustorilor, adăugând numeroase amănunte și date referitoare la Regatul khazarilor și la regele de atunci – Iosif. Drept care Hasdai s-a hotărât să trimită soli cu o scrisoare la Iosif. Scrisoare conținea întrebări referitoare la organizarea statului khazar precum și întrebarea “căruia dintre cele 12 triburi în aparține poporul khazar?”
În răspunsul primit de la regele khazar, acesta oferă o relatare amănunțită a convertirii – poate chiar legendară, căci trecuseră deja 2 secole de la aceasta. Regele Iosif vorbește de strămoșul său Bulan, căruia i-a apărut în vis un înger care l-a îndemnat să se închine la singurul Dumnezeu adevărat. De asemenea, îngerul îi cere să clădească un lăcaș de închinăciune în care să poate sălășlui Atotputernicul, sfătuind-ul să atace Armenia pentru a face rost de aurul și argintul necesar. După aceste fapte de arme (invadarea Armeniei) faima regelui s-a răspândit în toate țările. Împăratul bizantin și califul musulmanilor au trimis solii cu daruri de preț și cu oameni învățați care să-l facă să treacă la credința lor. Dar regele Bulan a trimis și după un evreu învățat și i-a pus laolaltă pe aceștia să-și apere credințele lor. Iată dar încă o dată o masă rotundă a clericilor – cu diferența că musulmanul nu a fost otrăvit pe drum. Tiparul dezbaterii este același: după discuții lungi și inutile, regele amână întâlnirea cu trei zile, apoi îi cheamă pe oponenți separat. Îl întreabă pe creștin care dintre celelalte două religii sunt mai aproape de adevăr, iar acesta spune că cea a evreilor. Din partea musulmanului primește același răspuns.
Din răspunsul regelui Iosif mai aflăm și o genealogie a poporului său. Deși se dovedește a fi un naționalist evreu feroce, el nu pretinde – ceea ce ar fi fost imposibil să susțină – că neamul său ar fi de origine semitică. El îi urmărește ascendența nu până la Sem ci până la Iafet, al treilea fiu al lui Noe, sau mai precis până la strănepotul lui Iafet, Togarma – pe care îl consideră strămoșul tuturor triburilor turcice. Iosif afirmă că Togarma a avut zece fii, iar numele acestora corespund triburilor: uiguri, durstuși, avari, huni, vasilieni, tarniaci, khazari, zagoreni, bulgari, sabiri (câteva dintre popoarele stepelor). Trăsătura caracteristică a acestei genealogii o constituie amestecarea Genezei cu tradiția tribală turcică. Tot din scrisoarea regelui Iosif, putem trage concluzia că iudaizarea khazarilor s-a făcut în mai multe etape: inițial, aceștia au adoptat o formă primitivă de iudaism, întemeiată numai pe Biblie și excluzând Talmudul, pentru ca peste vreo două generații să accepte iudaismul talmudic. Dealtfel, karaiții – o sectă iudaică care nu accepta Talmudul – a supraviețuit în Khazaria până în vremurile moderne.
După o perioadă de liniște și înflorire, asupra khazarilor s-a dezlănțuit un nou pericol: vikingii – varegii. Acești navigatori îndrăzneți înaintau spre sud pe mare și pe râuri, purtând războaie de pradă. Timp de peste un secol și jumătate, acordurile comerciale și războiale au alternat. Foarte încet, scandinavii și-au schimbat caracterul, slavizându-se prin amestecul cu supușii și vasalii lor și adoptând în cele din urmă credința creștin-ortodoxă. La sfârșitul secolului al X-lea s-a format astfel poporul rus. Dealtfel, khazarii au exercitat o oarecare influență asupra varegilor. Acest lucru ni-l arată și faptul că primii conducători varegi de la Novgorod au adoptat titlul de “kagan”. Totodată, în orașul khazar Itil exista o colonie importantă de varegi, în timp ce în Kiev era și o comunitate de evrei khazari. În ce privește orașul Kiev, acesta a fost inițial sub suzeranitate khazară, dar a trecut mai apoi în stăpânirea varegilor. Kievul avea să devină leagănul primului stat al rușilor.


Un alt popor cu care khazarii au avut legături strânse au fost maghiarii. Aceștia au fost aliații khazarilor încă de la apariția Imperiului khazar. Maghiarii – stabiliți pe Don – au avut rolul de a-i ajuta pe khazari să stăvilească înaintarea varegilor spre sud-est. Relațiile dintre khazari și maghiari s-au strâns tot mai mult: în primul rând, khazarii le-au dat un rege care a întemeiat prima dinastie maghiară, în al doilea rând, mai multe triburi khazare – revoltate împotriva conducătorilor – s-au unit cu maghiarii, transformându-le astfel caracterul etnic. În secolul X, în Ungaria se vorbeau încă atât maghiara cât și khazara. Dealtfel, limba maghiară a preluat numeroase cuvinte de origine khazară. Și după stabilirea maghiarilor în Panonia, legăturile cu Khazaria au continuat, mulți evrei khazari fiind primiți în Ungaria.
Odată cu creșterea puterii rusești, și mai ales după convertirea rușilor la creștinism, legăturile dintre Constantinopol și Khazaria s-au deteriorat. Simptomatică pentru această atitudine a fost predarea Chersonului către ruși. În anul 965, khazarii au suferit o înfrângere gravă din partea rușilor, pierzându-și imperiul. Totuși ei și-au păstrat independența – dar în niște granițe mai restrânse – și credința. Jertfirea alianței cu khazarii s-a dovedit în cele din urmă a fi un act de miopie politică pentru Bizanț. Khazarii izbutiseră să țină piept valurilor de năvălitori turci și arabi, protejând astfel Imperiul Bizantin. Rușii însă nu reprezentau însă un pericol pentru războinicii nomazi ai stepelor. Dealtfel, ca urmare a presiunilor nomazilor, centrele puterii rusești s-au deplasat spre nord iar Kievul a intrat într-un declin rapid. În vidul de putere creat, au năvălit popoarele turcice, care s-au instalat în Anatolia, după marea bătălie de la Manzikert.
Este interesant să vedem cu erau receptați khazarii de către popoarele cu care s-au învecinat. În Cronica rusească se vorbește despre “țara evreilor” care înfruntau armatele cnejilor ruși. Se vorbește de asemenea despre un evreu uriaș care a venit cu o armată până în stepele Țețar sub muntele Sorocin (nu se știe locul acestor toponime) si numai vitejia generalului Vladimir i-a salvat pe ruși. De asemenea, printre evreii occidentali circulau povești privind un regat al “evreilor roșii”, numiți astfel probabil din pricina pigmentației ușor mongole a multor khazari. Un alt fragment de folclor semilegendar l-a inspirat pe Benjamin Disraeli (politician și romancier englez) să scrie un roman istoric “Uimitoarea poveste a lui Alroy”. În secolul al-XII-lea s-a născut în Khazaria o mișcare mesianică ce și-a propus să înceapă o “cruciadă” evreiască pentru cucerirea Palestinei. Inițiatorul mișcării erau un evreu khazar pe nume Solomon ben Duji (sau Ruhi sau Roy). Acesta a trimis scrisori tuturor evreilor din țările înconjurătoare spunând că a sosit timpul ca Dumnezeu să-i adune la Ierusalim.
Peste 20 de ani, fiul lui Solomon ben Duji, pe nume Menahem și-a luat porecla David al-Roy și titlul de Mesia. El a reușit să adune o armată considerabilă – în care grosul îl constituia evrei khazari – și a izbutit să ocupe o fortăreață lângă Mosul. De aici spera să-și conducă armata spre Țara Sfântă. David a stârnit numeroase valuri, dar ierarhia rabinică din Bagdad a manifestat ostilitate față de mișcarea lui. David al-Roy a fost asasinat, iar mișcarea lui s-a destrămat curând. Conform unei teorii recente, steaua lui David – simbolul statului Israel – a început să fie un simbol național de la cruciada lui David al-Roy.
La mijlocul secolului al XIII-lea, regatul khazar a căzut victimă marii invazii mongole declanșată de Ginghis Han. Chiar și atunci, a rezistat cu îndârjire până ce s-au predat toți vecinii săi. Dar atât înainte cât și după ridicarea mongolilor, khazarii au trimis multe lăstare și ramificații în țările slave nesubjugate, contribuind astfel la făurirea marilor centre evreiești din Europa răsăriteană – și mai apoi Occidentală. Am amintit deja despre diaspora khazară din Ungaria. Cronicarul bizantin Ioan Cinnamus vorbește de trupe evreiești din cadrul armatei ungare, în anul 1154. Dealtfel, inițial Ungaria era bilingvă iar sistemul de conducere era inspirat din dualismul monarhic al khazarilor: țara era condusă de un rege și de un “gyula”, comandant al armatei. Acest sistem a durat până la sfârșitul secolului al X-lea când regele Ștefan a adoptat religia catolică și l-a învins pe un “gyula” răzvrătit care, evreu fiind, nu vroia să se creștineze. Acest episod a pus capăt dualismului monarhiei dar nu și influenței comunității khazaro-evreiești din Ungaria. Mult timp după creștinare, evreii dețineau funcții importante în regatul ungar. Pe lângă ocupația mongolă, ciuma neagră a grăbit migrația khazarilor spre vest. După cum am amintit, în Kiev a existat o comunitate khazară. În Ucraina și Polonia sunt numeroase toponime derivate de la “khazar” sau de la “jid” (evreu) – Jidovo, Kozarzewek, Kozara, Kozarzow, Jidovska etc. Toponime asemănătoare se găsesc și în Munții Carpați și Tatra precum și în Austria. În timp ce majoritatea evreilor khazari au emigrat spre apus, unele grupuri au rămas acolo unde erau, în Crimeea și Caucaz, formând enclave evreiești ce au supraviețuit până în epoca modernă.
Foarte mulți dintre khazari au emigrat în Polonia și Lituania, la începutul existenței lor. Această politică a fost generată de atitudinea occidentală a conducătorilor polonezi care doreau să-și modernizeze țara (în afară de evrei, au fost acceptați foarte mulți emigranți germani). În Carta acordată de Boleslav în 1264, evreii aveau dreptul să-și țină propriile școli, sinagogi și judecătorii; puteau deține proprietăți funciare și de practica orice comerț doreau. În timpul domniei regelui Ștefan Bathori (1575-1586), evreii aveau dreptul la un parlament propriu și de a percepe impozite de la coreligionarii lor.
Pentru a înțelege importanța comunității khazaro-evreiască din Polonia și situația ei privilegiată, următorul fapt este concludent: În a doua jumătate a secolului al XIII. papa Clement IV adresează o encliclă unui prinț polonez în care deplânge faptul că în mai multe orașe poloneze sunt numeroase sinagogi, unele mai înalte decât bisericile, mai maiestuoase și mai frumos împodobite. În legătură cu numărul evreilor, istoricii moderni apreciază că aceștia erau circa 500.000 în Regatul polono-lituanian, la mijlocul secolului al XVII-lea. Conform enciclopediei iudaice, în același timp, numărul total al evreilor de pe glob nu atingea decât un milion. Aceste date par să indice că în cursul evului mediu, majoritatea credincioșilor mozaici erau khazari. Aceștia au constituit baza comunităților ebraice din Rusia, Polonia, Lituania, Ungaria, România, unde au întemeiat acea comunitate evreiască care a devenit majoritatea dominantă a evreimii mondiale de azi. Chiar dacă aceste comunități au primit emigranți și din alte regiuni, elementul khazar a rămas majoritar. Această teorie, sprijinită de dovezi puternice, ar merita o discuție mai serioasă. Din păcate, ea este omisă – fie din neștiință, fie dintr-un anumit orgoliu “semitic”.
Mulți istorici au încercat să subestimeze contribuția khazarilor la istoria evreiască, considerând că evreii din Europa de Est au imigrat la un moment dat din Occident. Spre sfârșitul primului mileniu, cele mai însemnate așezări evreiești erau în Spania maură (evreii sefarzi, care, după cum am văzut erau tratați cu toleranță de către mauri) Franța și Renania. Unele comunități existau încă de pe vremea romanilor. Ba chiar un grup de evrei a trecut în Anglia, fiind invitați de Wilhelm Cuceritorul care avea nevoie de capitalul lor (în 1290 urmau să fie expulzați). În toate aceste cazuri (exceptând Spania) este vorba de comunități relativ mici ca număr, care în plus au fost decimate în urma persecuțiilor religoase. Concepția tradițională privind emigrația evreilor germani spre Polonia este o simplă legendă – sau mai bine zis o ipoteză ad-hoc inventată de cei care nu cunoșteau istoria khazară. Nu există nici un fel de dovezi privind un asemenea exod. De fapt, spre sfârșitul secolului al XIV-lea, practic nu mai existau evrei în Franța și Germania (în orice caz, un număr infim).
Evreii care au întemeiat comunitățile moderne din Anglia, Franța și Olanda erau de altă origine: evrei sefarzi siliți să fugă din Spania în urma persecuțiilor religioase de după reconquistă. Alte dovezi împotriva presupusei origini germane a evreimii răsăritene le oferă structura idișului, limbajul popular al maselor evreiești. Idișul e un amestec curios de ebraică, germană medievală și elemente slavone și se scrie cu litere ebraice. La prima vedere, cantitatea mare de împrumuturi germane din idiș pare să contrazică teza privind originea khazară a evreimii răsăritene. Dar lucrurile stau tocmai dimpotrivă. În primul rând, nici o componentă lingvistică provenind din Germania apuseană nu se găsește în idiș. Componenta germană care a intrat în idiș este de origine germană răsăriteană. Să ne amintim de puternica prezență a emigranților germani în Polonia și lucrurile se vor clarifica. Numai germanii erau mai influenți decât evreii din punct de vedere economic și cultural. Nu e greu de înțeles de ce imigranții khazari au fost siliți să învețe nemțește dacă vroiau să răzbată în viață: limba germană era o necesitate fundamentală în orice contact cu orașele.
O explicație complementară e și imigrația redusă a unor elemente evreiești din Germania, dar care prin superioritatea lor culturală, au avut o influen ță importantă asupra coreligionarilor lor din răsărit. Caracteristic e și faptul că singura secțiune a evreilor khazari care nu au acceptat idișul a fost secta karaiților – dar aceasta era doar excepția, nu regula.
În concluzie. Evreii din prezent se împart în două categorii: sefarzi și așkenazi. Sefarzii descind din evreii care trăiseră în antichitate în Spania până când au fost expulzați de acolo și s-au instalat în țările mediteraneene și mai puțin în Occident. Ei vorbeau un dialect hispano-ebraic, numit “ladino” și și-au păstrat propriile tradiții și mituri. Numărul lor este estimat la circa 500000. În același timp, evreii așkenazi – de origine khazară – numără circa 11 milioane. (Ca un amănunt picant, să pomenim faptul că Așkenaz se numea un frate al lui Togarma pe care, după cum spunea Iosif al khazarilor, aceștia îl revendicau drept strămoșul lor.) Termenul de “antisemitism” este așadar fără noimă, consituind o concepție falsă împărtășită atât de evrei, cât și de cei care i-au persecutat.
Povestea imperiului khazar, prezentată mai sus, începe să apară ca “cea mai cruntă farsă pe care a pus-o la cale istoria” (Arthur Koestler).


Ultima editare efectuata de catre Admin in 16.07.11 17:41, editata de 3 ori
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos


Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:24

Singura sinagoga din Tadjikistan, demolata
Comunitatea evreilor din Tadjikistan nu mai are un loc de rugaciune, singura sinagoga din tara situata la Dusanbe fiind demolata, a afirmat vineri, 20 iunie, seful ei spiritual, rabinul Mihail Abdurahmanov, citat de AFP.
„Nu ni s-a propus nimic in schimb. Era singura sinagoga din tara, veche de 104 ani”, a declarat rabinul, in fata ruinelor cladirii.
Sinagoga era situata in centrul capitalei tadjice unde un nou palat prezidential urmeaza a fi construit. Demolarea ei a fost decisa in 2004. Autoritatile au promis atunci sa acorde comunitatiii evreilor un teren pentru construirea unui nou lacas de cult, dar au refuzat sa participe la finantare.
„Noi ne-am plins in justitie, dar fara rezultat. Am inteles ca tribunalele tarii nu sint independente”, a mai spus rabinul.
Primaria orasului Dusanbe da asigurari, insa, ca a acordat in 2004 un teren comunitatii evreilor. „Comunitatea evreilor l-a acceptat, dar de atunci nu a intreprins nimic”, a dat asigurari un responsabil al primariei sub acoperirea anonimatului.
Comunitatea evreilor din Tadjikistan este astazi saraca si putin numeroasa, aproape totalitatea celor 60.000 de evrei care locuiau in fosta republica sovietica, unde dintre cele 6 milioane de locuitori 96 la suta sint musulmani suniti, a emigrat in timpul razboiului civil din 1992-1997.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:24

In Brazilia a fost retinut un rabbin - sadist

In Brazilia a fost retinut un rabbin israelian cautat de Interpol pentru maltratarea copiilor.
Preotul iudeu Elior Hen, care a fost vanat timp de cateva luni de politia din intreaga lume, este invinuit de torturarea fizica a minorilor. Potrivit unui comunicat al politiei braziliene, rabbinul este adeptul unui cult iudeu, care in timpul savarsirii ritualului supun copiii agresiunilor fizice.

Potrivit unor martori, Hen in varsta de 26 de ani isi batea joc de copii sub pretextul “izgonirii duhurilor rele”. Acesta deasemenea chema si ceilalti membri ai sectei sa ia parte la actiunile de sadism, comunica The Daily Telegraph.
Rabbinul a fost arestat la marginea unui cartier evreiesc al celui mai mare centru industrial din Brazilia San-Paolo, in timp ce intrat intr-o sinagoga locala.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:23

Un israelian, acuzat de spionaj pentru Iran
Un cetățean israelian de origine iraniană a fost dat în judecată la Tribunalul Districtual din Tel Aviv, sub acuzația că, prin intermediul unui agent străin, a furnizat Iranului date clasificate despre Israel.

Anchetat, suspectul, numit de poliția israeliană doar prin inițialele I.B. (foto) a recunoscut că în anul 2006 s-a prezentat de câteva ori la consulatul iranian de la Istanbul, unde a redactat o listă de cetățeni israelieni cu poziții înalte în sistemul de securitate al acestei țări. Nu este pentru prima dată când cetățenii evrei colaborează cu serviciile secrete arabe. Cu circa cinci luni în urmă, Tribunalul Districtual de la Tel Aviv l-a condamnat la cinci ani de închisoare și doi ani de închisoare condiționată pe ofițerul israelian în rezervă David Shamir, de profesie psihiatru, care a fost acuzat și condamnat pentru contacte cu un agent străin și deținere de informații clasificate cu scopul de a leza securitatea statului. Shamir s-a adresat iranienilor prin intermediul poștei electronice și le-a pus la dispoziție informații secrete despre medicina militară, forme de asistență psihică acordată populației în caz de război, planuri de evacuare a cetățenilor din zone amenin- țate și estimări de securitate realizate de armata israeliană. De asemenea, Shamir s-a adresat prin Internet Universităț ii „El-Azhar“, din Gaza, și s-a arătat gata să se alăture Hamasului în lupta acestuia împotriva statului evreu.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:22

Războaiele mafiei evreiești
Charles „Lucky” Luciano, una dintre cele mai dominante figuri din istoria Mafiei din Statele Unite, a fost primul și singurul care a reușit să unifice toate familiile de gangsteri din New York, prin înființarea celebrului său Sindicat, o organizație menită să țină sub control, să decidă și să ordone activitățile gangsterilor. Înainte de „Lucky” Luciano, mafia din New York era împărțită în multe grupări mai mici sau mai mari, în cele din urmă strângându-se în jurul a două mari familii. Cea condusă de Joe Masseria și cea a lui Salvatore Maranzano. Cei doi aveau să se confrunte în „Războiul Castellamarese” din care Charles „Lucky” Luciano avea să obțină controlul total. Însă dominația lui Luciano și recunoașterea Sindicatului nu aveau cum să fie instituite atât timp cât încă mai existau grupări și familii necontrolate și independente. Dacă Luciano îngenunchease și avea controlul absolut asupra gangsterilor de origine sau italieni, mai rămânea o singură problemă de rezolvat: eliminarea sau subordonarea mafiei evreiești. Dar „Lucky” Luciano nu avea contactele necesare și nici nu știa suficient de multe lucruri pentru a soluționa situația. Astfel, responsabilitatea i-a revenit consilierului și partenerului său, „geniul Mafiei” Meyer Lansky. Lansky a fost cel care a adus și a coordonat activitățile mafiei evreiești în New York, iar forța fizică se afla în mâinile omului său de încredere, Benjamin „Bugsy” Siegel. Principalul oponent al planului de unificare al lui Lansky a fost Waxey Gordon, un traficant de alcool din Philadelphia. Pentru o scurtă perioadă de timp, conflictul dintre cei doi a fost temperat de Arnold Rothstein. Însă după asasinarea acestuia din anul 1928, lucrurile nu au mai fost ținute sub control. Primele acțiuni au fost de capturare a transporturilor de alcool, după care au început crimele între cele două familii, astfel că, în 1931 conflictul era deja cunoscut ca „Războiul evreilor”. Luciano știa că Lansky nu avea cum să piardă acest conflict și că unificarea trebuia să aibă loc. Prin urmare, „Lucky” Luciano a intervenit la autorități, furnizând procurorilor și anchetatorilor diferite probe care îl încriminau pe Gordon. Fără a ști de unde i se trage, Waxey Gordon s-a trezit în închisoare, fiind, practic, scos din toate cărțile. Pentru a unifica mafia evreiască, Lansky a mai trebuit să-l elimine pe traficantul de alcool din Boston, Charles Solomon. Astfel, la începutul anilor -30, nou creata mafie evreiască condusă de Meyer Lansky a devenit o forță importantă pentru Charles „Lucky” Luciano și adjunctul său Lansky.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:21

Evreii din Iran declara ca nu sint discriminati
Evreii care locuiesc in Iran, un stat islamic al carui presedinte pune la indoiala existenta Holocaustului si mentioneaza adesea eliminarea Israelului de pe harta, au votat in cadrul alegerilor legislative de vineri 14 martie, declarind ca nu sint discriminati, relateaza Reuters.
Vechea comunitate evreiasca din Iran a scazut cu doua treimi de la Revolutia islamica din 1979 si, asemeni multor cetateni, ar putea fi reticenti fata de criticarea publica a institutiilor guvernamentale. Acestia declara ca nu au avut nici un fel de probleme legate de religia lor in statul musulman siit.
"Sintem in tara asta de mii de ani si vom ramane aici", a declarat unul dintre alegatori, la o sinagoga din Teheran. "Nu avem nici o plingere. Putem veni aici toata saptamina si ne putem spune rugaciunile", a adaugat el.
Asemenea cuvinte sint pe placul oficialilor iranieni, in conditiile in care Statele Unite acuza Iranul de discriminare a minoritatilor religioase si etnice, acuzatii pe care Teheranul le respinge.
Potrivit raportului Departamentul de Stat privind drepturile omului in 2007, "toate minoritatile religioase sufera diferite grade de discriminare sanctionata oficial, in special in ce priveste locurile de munca, educatia si locuintele".
Pozitia anti-israeliana a guvernului iranian "a creat o atmosfera amenintatoare pentru comunitate", se arata in sectiunea referitoare la evreii din Iran.
Iudaismul reprezinta una dintre cele trei minoritati religioase recunoscute in Iran. Comunitatea are un membru in legislativul de 290 de locuri si propriile scoli.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:21

La Zagreb se deschide a doua sinagoga
Presedintele Stipe Mesic a fost prezent duminica, 16 martie, la inaugurarea celei de-a doua sinagogi din Zagreb.
Rabinul sef al Croatiei, Kotel Dadon, a apreciat ca noua sinangoga reprezinta un pas important de pastrare a vietii spirituale a evreilor din fosta republica iugoslava.
Decorata in stil Secession, sinagoga se intinde pe 270 de metri patrati, intr-un spatiu provizoriu oferit de municipalitatea din Zagreb, pina ce o noua constructie va fi ridicata pe locul vechii sinagogi care a fost distrusa de ustasi in 1940.
Fostul presedinte croat, Franjo Tudjman, a refuzat sa admita rolul Croatiei in asasinarea miilor de evrei din timpul celui de-al doilea razboi mondial. Odata cu venirea in postul de presedinte al Croatiei a lui Mesic, lucrurile s-au schimbat si din perspectiva eforturilor pe care autoritatile de la Zagreb le intreprind pentru a indeplini criteriile de aderare la structurile nord-atlantice.
Potrivit cifrelor oficiale, 576 de evrei traiesc in Croatia, tara care are 4,4 milioane de locuitori. Liderii comunitatii evreiesti spun insa ca numarul acestora este de aproximativ 2.500
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Ce inseamna independenta pentru evreii din Kosovo?

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:20

Ce inseamna independenta pentru evreii din Kosovo?
Afectati de un razboi la care au asistat de pe margine si confruntati cu un viitor nesigur, evreii din Kosovo sint descurajati dupa declararea independentei. Un reportaj al JTA.
***
Pe un drum uitat de lume presarat cu case pe jumatate prabusite, Ines Quono se gindeste la zbaterea sa zilnica intr-o regiune care e tot atit de indepartata pentru americani ca si Oz. Doar ca in locul unui drum cu dale galbene, aici este unul farimitat, acoperit de noroi si gunoi.
“Singurul lucru care functioneaza in Kosovo sint bancile; toti sintem nevoiti sa imprumutam bani pentru a face ceva – orice”, spune Quono in virsta de 28 de ani.
Quono este unul dintre ultimii evrei care traiesc in Kosovo, o provincie din sudul Serbiei pe jumatatea statului New Jersey ca marime si care si-a declarat independenta duminica.
Somajul in Kosovo se apropie de 50%, iar venitul mediu este de 350 de dolari pe luna. “Cu totii ne facem griji pentru viitorul nostru,” spune Quono, studenta, sotie si mama a unui bebelus.
Viitorul lui Quono si al familie sale este nesigur, de vreme ce nu stiu inca daca destinul lor este in Israel sau in sud-estul Europei, unde stramosii lor au trait inca din vremea Inchizitiei din Spania secolului al XV-lea, de unde mii de evrei sefarzi au fugit in Balcani.
N-au mai ramas in Kosovo decit vreo 50 de evrei. Provenind din trei familii, sau clanuri, acestia locuiesc toti in orasul Prizren, un giuvaer rar de arhitectura veche in mijlocul unui peisaj devastate de razboi, de saracie si de era comunista.
Natiunile Unite au preluat administrarea provinciei Kosovo in 1999 dupa brutalul conflict intre albanezii kosovari care-si doreau independenta si trupele sirbe conduse de dictatorul Slobodan Milosevic.
Etnicii albanezi numara aproximativ 90% din totalul populatiei din Kosovo care este de 2,2 milioane de locuitori. Albanezii sint musulmani si locuitori foarte vechi ale acestui teritoriu.
Coruptia, criminalitatea si lipsa de investitii straine au marcat traiul din Kosovo in ultimii noua ani, perioada in care negocierile privind statutul final al provinciei dintre actuala Serbie democratica si liderii albanezilor din Kosovo au esuat.
Duminica, primul ministru din Kosovo a declarat independenta provinciei cu sprijinul Statelor Unite si a majoritatii statelor din Uniunea Europeana – si cu puternica opozitie a Serbiei, sprijinita de Rusia.
Afectati de un razboi la care au asistat de pe margine si confruntati cu un viitor nesigur, evreii din Prizren sint descurajati. Cind a inceput razboiul, ceilalti evrei din Kosovo – cei 50 care locuiau in capitala Pristina – au plecat in Serbia, unde vorbesc aceeasi limba si se simt parte a culturii sirbe. Dar cei din Prizren, unde evreii vorbesc albaneza si turca – aici se gaseste o populatie turca numeroasa – au ramas.
Astazi, cu provincia Kosovo rupta de Serbia, celor precum Votim Demiri, tatal lui Quono, care au dus un trai decent in perioada comunista, le este greu sa-si paraseasca locuintele pe care ei insisi le-au construit, in ciuda temerii ca tensiunile cu vecinii lor se vor accentua.
“Nu exista anti-semitism in trecut, dar odata cu generozitatea saudita putem vedea pentru prima oara aici o influenta a Wahabi,” spune Demiri, referindu-se la ideologia fundamentalista pe care clericii din Arabia Saudita incearca s-o exporte, insa nu cu foarte mare succes, in Balcani. “Cred ca ziarele de astazi nu-i prezinta pe evrei intr-o lumina favorabila”.
Totusi, cea mai mare grija a evreilor de aici este cea impartasita de toti kosovarii: cu ce sa-si hraneasca familiile. Astfel, au si avantaje si dezavantaje. Sint ajutati de American Joint Jewish Distribution Committee (JDC), care le furnizeaza servicii sociale, gazduieste sarbatorile religioase evreiesti si inceasrca sa-i ajute cu locuri de munca.
Partea rea este ca evreii sint niste straini in noul stat controlat de etnicii albanezi care impart cele citeva locuri de munca cu prietenii si cu familia, a spus Robert Djerassi, responsabilul oficial al JDC cu organizarea tuturor activitatilor din Kosovo.
“Nouazeci de procente dintre evreii din Prizren sint someri,” spune el.
La inceputul acestei luni, JDC a organizat un seminar pe tema oportunitatilor de obtinere a locurilor de munca pentru 25 de evrei din Prizren in virsta de pina la 40 de ani.
“Le-am spus “daca nu puteti sa va ginditi la un magazin sau la un service ca si cum ati da lectii de engleza, cred ca e timpul s-o faceti,” a declarat Djerassi pentru JTA. “Ei au incercat sa-mi explice de ce nu se intimpla acest lucru; sint foarte pesimisti”.
Exista si obstacole in relatiile evreilor din Prizren cu ceilalti evrei din regiune. “Ideea mea este sa-i fac partasi la ceva mai important, sa-i duc la evenimentele care sint organizate in Skopje sau la Belgrad. Dar copiii, de 15 sau sub 15 ani, nu vorbesc limba sirba si asta e o problema,” a adaugat Djerassi.
“Viata noastra spirituala, economica, totul este un dezastru,” spune Demiri, aratind spre acoperisul putrezit al casei sale. Copiii sai se pregatesc se pare de o eventuala plecare in Israel.
Sora lui Quono, Teuta Demiri, de 22 de ani, a petrecut cu putin timp in urma un an intr-un kibbutz, unde a studiat ebraica. Casiera la o banca din Prizren, Teuta se gindeste la aliyah (plecarea in Israel – n.r.), dar nu crede ca o sa-si gaseasca un loc de munca in Israel. Fratele sau studiaza ebraica si isi face si el griji cu privire la posibilitatea de a-si gasi un loc de munca.
“De opt ani ma tot gindesc daca sa ma duc sau nu in Israel,” spune tatal lor, Votim Demiri. Scoate o fotografie de acum 20 de ani cu mama sa vorbind cu Simon Peres la Ashdod, Israel, unde s-a mutat dupa cel de-al doilea razboi mondial in timp ce copiii sai au ales sa contruiasca socialismul in inima Europei. Dar acestia si-au cunoscut de la inceput originile evreiesti.
Cu toate astea, religia a fost departe de viata lor.
Demiri este dintr-o generatie de evrei care isi amintesc cu placere de viata din Iugoslavia din care facea parte si provincia Kosovo.
Fost director la o fabrica de textile, Demiri a fost practic somer in ultimele doua decenii, iar perspectivele sale de a-si gasi un loc de munca sint nesigure. Tot ce i-a mai ramas acum este o frumoasa casa cu trei etaje care dateaza din secolul al 19-lea, desi nu-si mai permite s-o mai pastreze.
Pentru unii dintre evreii din Prizren, aliyah este mult mai complicata decit grija somajului. Ulvi Zhalta, de 59 de ani, pare cu zeci de ani mai in virsta decit varul sau Demiri, care are 62 de ani, din cauza problemelor de sanatate pe care le are, probleme cardiace si un ochi care amaninta cu orbirea.
Ca aproape toti evreii care au locuit in Prizren dupa cel de-al doilea razboi mondial, mama lui Zhalta nu s-a casatorit cu un evreu, ci, in cazul sau, cu un barbat de etnie albaneza.
“A fost ingropata in cimitirul musulman. Nu exista cimitire evreiesti aici, dar a fost inregistrata ca membra a comunitatii evreiesti din Belgrad,” spune el.
Zhalta a adaugat ca a cerut viza pentru a pleca in Israel in 2000, dar nu a primit inca permisiunea sa plece de la Agentai Evreiasca pentru Israel. Crede ca problemele legate de originea evreiasca a mamei sint un motiv de intirziere.
Ca raspuns la cererile in cazul Zhalta, un reprezentant israelian de la Agentia Evreiasca spune ca informatiile privind cererile individuale sint confidentiale.
“Toti din familia mea vor sa plece in Israel,” spune Zhalta in timp ce luminile din sufrageria varului sau se sting din cauza opririi zilnice a electricitatii, un lucru care se intimpla in Kosovo de atita timp incit putini isi mai amintesc cu e sa traiesti fara el.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Diaspora Evreiasca

Mesaj Scris de Admin la data de 05.07.11 13:18

Partenerii mafioti ai gigantului Gazprom
http://www.interesulpublic.ro/01-02-2008/Partenerii-mafioti-ai-gigantului-Gazprom.html
Dmitrii Firtas, coproprietarul ucrainean al corporatiei RosUkrEnergo, a negat legaturile cu Semion Moghilevici, mafiotul de origine rusa arestat saptamana trecuta la Moscova. Politistii rusi l-au arestat pe Moghilevici, cautat, printre alte organisme politienesti internationale, si de catre FBI - pentru fraude cu obligatiuni, evaziune fiscala si fraude postale si spalare de bani.

Mafiotul a mai fost acuzat de complicitate la evaziune fiscala cu patronul unui lant de magazine de produse cosmetice. Firtas a fost adesea acuzat de presa din Rusia de legaturi cu seful absolut al mafiei rusesti, Moghilevici, dar de curand a declarat ca, pentru el, "legaturile dintre aceste incidente si RosUkrEnergo sunt complet de neinteles - credeam ca toate aceste acuzatii sunt de domeniul trecutului".
Semion Yudkovici Moghilevici (nascut la 30 iunie 1946 la Kiev, Uniunea Sovietica) este fiul unor evrei de conditie medie. Dupa ce, la varsta de 22 de ani, a absolvit cursurile Facultatii de economie a Universitatii din Liov, la inceputul anilor 1970 a fost racolat de seful gruparii criminale moscovite Liubertkaia si a fost implicat in jafuri si evaziune. A facut puscarie de doua ori, 3 si 4 ani, pentru specula cu valuta. In 2003, Moghilevici a fost pus pe lista "Wanted by the FBI" pentru participarea la planul de investitii frauduloase in societatea canadina YBM Magnex International Inc. Moghilevici este omul care controleaza cel mai mare sindicat rusesc al crimei din lume. Afacerile sale cuprind o plaja larga de operatiuni, de la trafic de arme si de droguri, la prostitutie si spalare de bani. Este supranumit Donul cu Creier, datorita geniului sau in afaceri si faptului ca detine o licenta in economie a Universitatii din Liov. Este cetatean rus nascut in Ucraina si foloseste 17 nume si pasapoarte emise de mai multe tari. Arestarea sa a fost aprobata oficial joi de catre justitia moscovita. Moghilevici a fost retinut sub numele de Serghei Schneider, impreuna cu presedintele societatii Arbat Prestige, Vladimir Nekrasov, langa un supermarket, niciunul dintre ei neopunand rezistenta. Se banuieste ca Arbat Prestige a savarsit o evaziune fiscala de 2.000.000 de dolari cu sprijinul lui Moghilevici.

Partenerul dubios al Gazprom


RosUkrEnergo este o companie inregistrata in Elvetia. Scopul sau lucrativ este acela de a transporta gaz din Turkmenistan, in statele Europe de Est. 50% dintre partile sociale ale societatii sunt detinute de gigantul rusesc Gazprom, prin filiala sa elvetiana, ARosgas Holding A.G., iar celelalte 50 de procente apartin Raiffeisen Investment AG, prin "fiica" sa din Elvetia, CentraGas Holding A.G., care actioneaza in numele unui consortiu de oameni de afaceri ucraineni care au refuzat sa isi faca numele cunoscute. Societatea a fost creata in anul 2004, pentru a inlocui Eural Trans Gas. Pana in anul 2006, RosUkrEnergo a actionat ca un intermediar intre Turkmenistan si Ucraina. Este aceeasi societate prin care Turkmenistanul livreaza gaze naturale in Polonia. Multumita noului acord incheiat intre Gazprom si Naftohaz Ukrainii, incepand cu anul 2006, societatea a aprovizionat intreaga Ucraina cu gaze naturale din Rusia si din alte tari din Asia Centrala, in plus fata de cel pe care il aducea deja din Turkmenistan.

"In spatele CentraGas se afla structuri criminale"

Potrivit premierului ucrainean Iulia Timosenko, societatea este controlata de Semion Moghilevici, aceasta declarand pentru BBC: "RosUkrEnergo este detinuta pe jumatate de catre Gazprom. Oamenii din spatele corporatiei care detine cealalta jumatate raman niste enigme, dar am demonstrat cu documente ca in spatele CentraGas se afla structuri criminale; nu exista nicio indoiala ca persoana numita Moghilevici se afla in spatele intregii operatiuni RosUkrEnergo". Organismul londonez anticoruptie Global Witness a publicat un raport asupra RosUkrEnergo si a altor societati internationale care se ocupa cu intermedierea relatiilor comerciale dintre Turkmenistan, Rusia si Ucraina. Raportul evidentiaza numeroasele legaturi dintre personalul RosUkrEnergo si cel al precedentului intermediar, Eural Trans Gas. Potrivit raportului, avocatul evreu Zeev Gordon a fost cel care a infiintat Eural Trans Gas in numele si pentru Dmitrii Firtas. In acelasi timp, cotidianul rusesc "Izvestia" a demonstrat ca principalii actionari ai RosUkrEnergo sunt Dmitrii Firtas, proprietar al clubului de baschet "BC Kiev", fost reprezentant al Eural Trans Gas si detinator al posturilor de televiziune ucrainiene K-1 si K-2. Firtas detine 90% din CentraGas Holding, ceea ce reprezinta 45% din RosUkrEnergo. Raportul arata ca un alt proprietar este omul de afaceri Ivan Fursin, principalul actionar al studiolului cinematografic Odessa si proprietarul Bancii Misto. Partea sa in CentraGas este de 10%, deci 5% din RosUkrEnergo.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Rusia încurajează revenirea imigranților instalați în Israel

Mesaj Scris de Admin la data de 11.12.07 18:30

Rusia încurajează revenirea imigranților instalați în Israel
http://www.gandul.info/lumea/rusia-incurajeaza-revenirea-imigrantilor-instalati-in-israel.html?3929;2300749
Rusia depune eforturi pentru a-i convinge pe imigranții de origine rusă instalați în Israel să revină în țara lor de origine, prin intermediul activităților unui centru cultural creat de guvernul de la Moscova la Ambasada Rusiei din Tel Aviv, au informat surse din serviciile secrete israeliene, citate de Haaretz.
Deschis în urmă cu două luni, la Tel Aviv, acest centru cultural ar reprezenta filiala locală a mișcării „Fiii patriei mamă”, care îi încurajează pe imigranți să se reîntoarcă în Rusia, propunându-le oferte materiale sau locuri de muncă.
Aceste oferte se înscriu în cadrul unei politici globale promovate de președintele Vladimir Putin, conform acelorași surse, citate de Rompres. Serviciile secrete israeliene au avertizat că directorul centrului cultural rus din Israel, Aleksandr Kriukov, specializat în cultură ebraică și care a tradus mai multe cărți din ebraică în rusă, este un fost agent al securității ruse.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Unii oficiali israelieni evită deplasările în Marea Britanie

Mesaj Scris de Admin la data de 08.12.07 14:27

Unii oficiali israelieni evită deplasările în Marea Britanie
http://www.gandul.info/lumea/unii-oficiali-israelieni-evita-deplasarile-in-marea-britanie.html?3929;1078464
Un ministru israelian și-a anulat vizita la Londra de teamă să nu fie arestat

Un membru al guvernului israelian și-a anulat deplasarea pe care urma să o efectueze luna viitoare în Marea Britanie, după ce a fost avertizat că riscă să fie arestat sub acuzația de crime de război, relatează „The Guardian”. Avi Dichter, ministrul pentru securitate publică și și fost șef al Shin Bet (agenția pentru securitate internă), avea programat un discurs la King’s College din Londra. Totuși, a fost sfătuit de Ministerele Justiției și de Externe israeliene să nu își asume riscul unei astfel de vizite.
Acuzațiile care îl vizează pe Dichter au legătură cu un atac israelian asupra unei case din Gaza, în iulie 2002. În urma atacului au murit un lider militar al Hamas, Salah Shehadeh, bodyguardul său și 13 civili, inclusiv copii. Raidul a atras numeroase critici internaționale, chiar și din partea secretarului general al ONU din acea perioadă, Kofi Annan, care a avertizat Israelul că ar trebui să respecte legislația internațională. În acel moment, Dichter era șeful Shin Bet. Legea britanică permite indivizilor să solicite mandate de arestare pentru cei suspectați de infracțiuni grave în materie de drepturile omului comise în străinătate.
Dichter nu este primul oficial israelian ce riscă să fie arestat în baza acestei legi. În septembrie 2005, detectivii așteptau pe aeroportul Heathrow pentru a-l aresta pe Doron Almog, general israelian în rezervă, tot pentru crime de război legate de demolarea de case și asasinate în Gaza. Avionul în care se afla Almog a aterizat la Londra, dar diplomații israelieni au reușit să îl avertizeze. Generalul în rezervă a rămas la bordul avionului și s-a întors în Israel. Un an mai târziu, Moshe Ya’alon, fost șef al Statului Major, și-a anulat o vizită la Londra tot de teama arestării.
Autoritățile israeliene l-au avertizat și pe șeful Statului Major din acea perioadă, Dan Halutz, că ar trebui să evite, la rândul său, călătoriile în Marea Britanie. Cei doi au jucat un rol important în deciderea atacului asupra lui Shehadeh în 2002.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Se relateaza ca gruparile ultraortodoxe ale evreilor din Rom

Mesaj Scris de Admin la data de 04.12.07 19:54

Se relateaza ca gruparile ultraortodoxe ale evreilor din România si antisemitii îsi unesc fortele


HAARETZ (Israel), 30 noiembrie 2007 - Activistii din cadrul gruparilor restrînse ale evreilor ultraortodocsi din România si-au unit fortele cu antisemitii autohtoni, în încercarea de preluare a cimitirelor evreiesti din România, dupa cum a declarat ziarului "Haaretz" conducerea comunitatii evreiesti din tara. Conform liderilor evrei, grupari ultraortodoxe precum secta Satmar coopereaza cu parlamentarul român Corneliu Vadim Tudor pentru a obtine cîstiguri financiare de pe urma proprietatii asupra celor 804 cimitire evreiesti din aceasta tara. Conform unui decret guvernamental din 2002, pastratorul si proprietarul cimitirelor este Federatia evreilor români. Federatia spune ca multe cimitire au zone întinse în care nu au fost niciodata depuse trupuri neînsufletite de evrei. Aceste zone, explica federatia, sînt compuse din parcele platite anticipat si care nu au fost niciodata utilizate. În plus, 700 dintre cimitire se afla în localitati care nu mai au populatii evreiesti, astfel ca terenul nefolosit ar putea fi vîndut. Primele presupuse indicii ale "preluarii" s-au înregistrat în 2004, conform liderilor comunitatii evreiesti. Atunci, omul de afaceri (evreu) stabilit la New York, ultraortodoxul David Kahan, a început sa publice reclame în ziarele locale, în care îi acuza pe sefii comunitatii evreiesti ca faceau barter cu terenuri care apartineau cimitirelor.

Liderii comunitatii evreiesti din România neaga aceste alegatii. "De fiecare data cînd ne-am atins de vreo parte a unui cimitir, am facut-o dupa consultarea rabinilor marcanti din Israel, precum rabinul Mordechai Eliyahu", spune rabinul-sef al României si fost MK, Menachem Cohen. "Toate lucrarile din cimitire au fost realizate sub stricta supraveghere a echipelor de rabini ultraortodocsi din Israel". Cohen accepta ca au existat vînzari de terenuri din fostul teritoriu al cimitirelor, dar adauga ca toate profiturile au fost varsate într-un fond colectiv destinat platii serviciilor de întretinere la morminte. Cohen spune ca fondurile au fost alocate si pentru renovarea sinagogilor si plata serviciilor medicale pentru evrei batrîni. Kahan, care califica aceste tranzactii drept obscure, a procedat astfel în calitate de sef al "Uniunii evreilor româno-americani" - organizatie înregistrata sub numele lui, fondata în 1998. Sefii comunitatii evreiesti locale spun ca aceasta asociatie îl are drept unic protagonist pe el si este o fatada care ar fi fost folosita de Kahan pentru promovarea afacerilor sale. Liderii locali ai comunitatii evreiesti române indica alte doua organizatii înregistrate pe numele lui Kahan în SUA. Ambele organizatii - numite "Federation of Orthodox Jewish-Romanian Communities" si "The Rabbinical Council of Orthodox Jewish-Romanian communities" - sînt o rusine, spun ei. În paralel, se spune ca Kahan ar fi angajat în demersuri de adoptare a unei noi legi privind cimitirele evreiesti. Liderii comunitatii evreiesti îl acuza ca s-a aliat cu Tudor, liderul Partidului România Mare, cunoscut pentru opiniile sale ferm nationaliste si antisemite si de negationist al holocaustului. În 2004, Tudor a denuntat anumite declaratii anterior facute de el drept antisemite în mod nepotrivit si a recunoscut ca holocaustul a avut loc. Tudor a sustinut un proiect de lege menit a pune capat controlului comunitatii evreiesti asupra cimitirelor. Proiectul a fost adoptat în prima lectura, dar în cele din urma a fost respins la vot. De curînd, cotidianul "Maariv" publica un articol în care scria ca sefii comunitatii evreiesti din România fac tranzactii cu terenuri care au apartinut cimitirelor si care le fusesera încredintate spre pastrare. Aurel Weiner, presedintele Federatiei evreiesti din România, declara ca articolul este neadevarat si face parte din încercarile lui Kahan de a influenta opinia publica. Kahan, la rîndul sau, spune ca Federatia evreiasca încearca sa-l demonizeze pentru ca vrea sa-si conserve controlul asupra cimitirelor. "Guvernul român si-a abandonat îndatoririle sale în acest domeniu, iar organizatiile evreiesti sînt incapabile sa aiba grija de morminte", a aratat el pentru "Haaretz". "Federatia evreiasca a luat cimitirele si le-a transformat într-o afacere ilicita profitabila", adauga el. Kahan a confirmat pentru "Haaretz" ca secta Satmar este implicata în activitatea de modificare a actualei legislatii a cimitirelor. "Ei se trag din România si, spre deosebire de marile organizatii evreiesti, chiar le pasa de cimitire si de stramosii lor care sînt îngropati acolo".
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Israelienii vor sa-si aduca

Mesaj Scris de Admin la data de 29.11.07 17:06

Israelienii vor sa-si aduca „acasa“ evreii din Germania


Agenti israelieni de informatii vor pleca in Germania pentru a-i convinge pe evreii emigrati din URSS in anii ’90 sa se mute in Israel.

Reprezentanti ai organizatiei Nativ vor pleca in curind in Germania, cu permisiunea guvernului israelian, pentru a contracara asimiliarea „periculoasa“ a evreilor din fosta URSS in Germania. Cotidianul britanic „The Guardian“ relateaza ca in jur de 200.000 de evrei din fosta Uniune a Republicilor Socialiste Sovietice (care reprezinta circa 70% din intreaga comunitate iudaica din Germania) traiesc in aceasta tara unde au sosit la inceputul anilor ’90, la invitatia executivului german. Asimiliarea comunitatii evreiesti constituie o problema in special in privinta diferentelor culturale si lingvistice, definirii valorilor evreilor si a cunostintelor despre Holocaust.

Ambasada israeliana la Berlin a confirmat ca doi emisari ai organizatiei Nativ vor sosi in Germania in saptaminile urmatoare pentru a incerca sa incurajeze emigratia catre Israel in rindul evreilor din fosta URSS, oferindu-le asistenta in chestiunile birocratice. Si presa germana a scris despre operatiunea „de tip James Bond“.

Consiliul Central al Evreilor din Germania si-a exprimat nemultumirea fata de incercarea Israelului de a-i fura membrii. Intr-o scrisoare catre premierul Olmert, consiliul considera decizia ofensatoare, un semn al „neincrederii“. Gestul oficialilor a dat impresia ca legatura cu Israelul si impartasirea valorilor evreiesti n-ar fi chestiuni importante pentru liderii comunitatii iudaice din Germania. Guvernul german insista, de asemenea, ca ar trebui sa fie la latitudinea fiecarui individ in parte unde vrea sa traiasca. Ministrul de Externe Frank-Walter Steinmeier a declarat, recent, in Israel, ca fiecare evreu trebuie sa decida in nume propriu daca vrea sa traiasca in Germania sau in Israel.

Nativ este o agentie independenta de informatii, infiintata in anii ’50 pentru a construi o relatie cu evreii din URSS si pentru a-i incuraja sa emigreze in Israel. La inceputul lui 2007, Avigdor Lieberman, ministrul israelian pentru Afaceri Strategice, a devenit presedintele organizatiei si a primit un buget de doua milioane de dolari pe an pentru desfasurarea acestei operatiuni.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Israelul influenteaza politica externa a SUA

Mesaj Scris de Admin la data de 09.11.07 20:50

“Israelul influenteaza politica externa a SUA”

Doi profesori americani au tinut o conferinta despre impactul avut de influenta israeliana asupra politicilor externe ale Statelor Unite. Evenimentul a avut loc marti, la Universitatea de Economie si Stiinte Politice din Londra. De asemenea, profesorul John Mearsheimer de la Universitatea din Chicago si profesorul Stephen Walt de la Universitatea Harvard au vorbit miercuri si despre lansarea cartii lor, “The Israel lobby and US Foreign Policy”, la Institutul International de Studii Strategice din Londra.


Cei doi autori americani sustin ca tocmai lobby-ul israelian a fost cauza care a impins Statele Unite sa invadeze Irakul in 2003, desi in cadrul Departamentului de stat si Pentagonului au existat voci care s-au opus acestei decizii. S-a vorbit si despre faptul ca orice intelectual care critica politica oficiala actuala este marginalizat in mod sistematic.

Domnii Walt si Mearscheimer au tinut sa mentioneze ca Statele Unite critica foarte rar politicile Israelului din Orientul Mijlociu, fapt ce constituie un obstacol major in gasirea unei solutii pasnice si de durata la criza palestiniana.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Rabinului sef din New York, Doctor Honoris Causa al Universi

Mesaj Scris de Admin la data de 01.11.07 18:05

Rabinului sef din New York, Doctor Honoris Causa al Universitatii "Al.I.Cuza"
La invitatia sefilor Universitatii "Al.I.Cuza", luni, va fi prezent in municipiu dl Arthur Schneier, rabinul sef din New York, membru marcant al Comitetului Mondial Evreiesc. Reprezentantul uneia dint...
Data publicării: 02-11-2002
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Neoconservatorismul american

Mesaj Scris de Admin la data de 26.10.07 19:05

Neoconservatorismul americanData publicarii: 22/10/2003


Politica americana, puternic influentata de interesele complexului militaro-industrial, a devenit astazi cea mai nepopulara politica exercitata vreodata de un guvern american. Ea consta, in primul rind, in incercarea de afirmare prin forta a unei suprematii globale.

Maestrii inspiratori ai presedintelui George W. Bush, cu un rol esential in conceperea politicii actualei administratii americane, sint neoconservatorii (intelectuali de pe Coasta de est sau din California, evrei, care au inceput ca trotkisti, pentru a termina la cealalta extrema a spectrului politic, si integristii protestanti din sud, fundamentalisti crestini de dincolo de asa-numita "centura biblica", acestia din urma cu o influenta tot mai mare in cadrul Partidului Republican, iar originalitatea provine tocmai din aceasta asociere oarecum inedita a celor doua curente ideologice intr-un cocteil ce poate deveni exploziv).

Avindu-l ca lider pe Paul Wolfovitz, evreu provenit dintr-o familie de invatatori, cu studii stralucite in universitati estice, neoconservatorii americani nu seamana deloc cu confratii lor europeni. Cum arata intr-un interviu Francis Fukuyama, "neoconservatorii nu vor nicicum sa apere ordinea existenta a lucrurilor, fondata pe ierarhie, traditie si o viziune pesimista asupra naturii umane" (in Wall Street Journal, 24 dec. 1992). Dimpotriva, sint idealisti, optimisti, convinsi de valoarea universala a modelului democratic american. Sint impotriva establishment-ului, impotriva Statului-Providenta, vor sa schimbe ordinea lucrurilor, status quo-ul si cred ca pot face acest lucru prin intermediul politicii.

Declarindu-se drept continuatori ai filosofului evreu Leo Strauss, neoconservatorii americani critica relativismul cultural si moral al anilor 60 si considera ca democratia ca sistem politic nu are nici o sansa sa se impuna daca ramine slaba si nu se opune tiraniei, prin natura ei expansionista, chiar prin forta. Regimul politic este cel care modeleaza caracterul oamenilor, iar valorile morale, virtutile civice, spiritul de dreptate trebuie reasezate la baza democratiei. Iluminismul este acuzat de a fi indepartat aceste valori, de a fi nascut istoricismul si relativismul, refuzind sa admita existenta unui Bine superior, care se reflecta in bunurile concrete, contingente, al caror etalon de masura trebuie sa fie. Pentru Leo Strauss, emigrant din Germania, un om care a vazut cu ochii lui sfirsitul Republicii de la Weimar si ascensiunea comunismului si a nazismului, reflectia politica n-ar trebui sa-si refuze dreptul judecatilor de valoare: exista regimuri bune si regimuri rele, cele bune avind dreptul si datoria sa se apere impotriva celor rele. Aceasta teza a apararii active a democratiei a reaparut in prim-planul discursului politic oficial american (vezi Axa Raului), cu concluzia ca regimurile politice "rele" trebuie schimbate, deoarece natura regimului politic este mai importanta pentru mentinerea pacii si salvgardarea securitatii Americii decit toate institutiile si aranjamentele politice si diplomatice.

Din punct de vedere militar, neoconservatorii il au drept mentor pe Albert Wohlstetter, profesor si specialist in strategie militara. Acesta respinge doctrina echilibrului de forte, care n-ar face decit sa handicapeze creativitatea tehnologica americana si propune o politica de disuasiune graduala, care include si acceptarea razboaielor limitate, chiar cu arme nucleare tactice si arme "inteligente", de mare precizie, capabile sa penetreze dipozitivele adversarilor si sa asigure astfel superioritatea militara, deci si dreptul de a impune propriile optiuni. Acelasi mentor l-a consiliat si pe Ronald Reagan in lansarea initiativei sale de Aparare Strategica, botezata si "razboiul stelelor".

Neoconservatorii sint, in general, oameni culti, cu o buna cunoastere a mediului international si sint internationalisti, adica nu sint partizanii izolarii Americii, ci, dimpotriva, ai activismului sau pe arena internationala, ca putere globala ce se afla. In raport cu o astfel de politica preconizata pentru SUA si pentru intreaga lume, un Henry Kissinger, un Jimmy Carter sau un Bill Clinton sint considerati naivi sau "angelici", pentru credinta lor in capacitatea institutiilor internationale de a promova democratia si a asigura securitatea lumii. Acum parca intelegem mai bine si tratamentul rezervat institutiilor internationale, O.N.U. in primul rind, de catre actuala administratie americana.

Politica americana, puternic influentata de interesele complexului militaro-industrial, a devenit astazi cea mai nepopulara politica exercitata vreodata de un guvern american. Ea consta, in primul rind, in incercarea de afirmare prin forta a unei suprematii globale. Dar lumea e prea complicata pentru a fi condusa de un singur stat, mai ales cind economia sa depinde de resurse ce diminueaza, iar ponderea sa in economia mondiala se reduce. Principalul atu de care dispun SUA in proiectul lor imperial este de ordin militar, caci avem intr-adevar de-a face cu o putere militara, tehnologica, inegalabila. Dar acesta nu constituie un avantaj in absolut. Din punct de vedere militar, razboiului din Irak a fost un mare succes, care nu se stie insa prea bine la ce a folosit. In tot cazul, transplantarea modelului democratic american in Irak si, de aici, in alte tari musulmane pare o fantasma. Apoi, care vor fi consecintele pe termen lung ale acestei desfasurari de forta militara? Uneori nu strica si putina cultura diplomatica...
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Sinistratii din California se relaxeaza cu yoga

Mesaj Scris de Admin la data de 25.10.07 18:28

Sinistratii din California se relaxeaza cu yoga


Stadionul Qualcomm din San Diego ar putea primi cinci stele in clasamentul adaposturilor de urgenta, cu yoga si acupunctura pentru adultii stresati, clovni si dulciuri pentru copiii plictisiti si chiar mincare cuser.

Sinistratii din California nu seamana deloc cu cei din Romania. Stadionul echipei de fotbal american San Diego Chargers a fost transformat saptamina aceasta intr-un centru pentru a adaposti persoanele evacuate din cauza incendiilor care afecteaza statul si gazduieste 10.000 de persoane.

Autoritatile locale si regionale si numerosi voluntari de la centru s-au straduit sa satisfaca atit nevoile de baza ale refugiatilor cit si tabieturile lor, pentru a-i face pe locuitorii din Golden State sa se simta ca acasa. Rezervele de mincare si apa sint mari, iar mesele aliniate pe stadion pline cu gustari reci, diverse sortimente de piine, condimente, prajituri, fructe si cafea.

Cina a inclus friptura, legume proaspete, salata si orez. Evacuatii evrei au avut posibilitatea sa opteze pentru mincare cuser. Atmosfera aproape de sarbatoare este departe de supraglomeratia, conditiile mizerabile, disperarea si teama de violenta care au domnit in stadionul Superdome din New Orleans dupa uraganul Katrina, din 2005.

La Superdomul din New Orleans s-au refugiat unii dintre cei mai saraci locuitori din New Orleans, in timp ce la Qualcomm se afla persoane din suburbiile bogate din San Diego. Mai multi clovni au facut animale din baloane pentru copii, persoane costumate in soldati din Razboiul Stelelor le-au impartit dulciuri, un ventriloc a oferit un spectacol, iar o serie de voluntari le-au pictat fetele.

Autoritatile au organizat si o zona de joaca, plina cu jucarii, creioane colorate si carti de colorat. Refugiatii stresati au putut face acupunctura sau participa la cursuri de yoga si de meditatie. La dispozitia lor au fost pusi si consilieri pentru situatii de criza si maseuri. Administratia centrului va acoperi si pretul apelurilor date de pe telefoanele mobile din interiorul stadionului.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Iudaismul se intoarce in Spania

Mesaj Scris de Admin la data de 25.10.07 18:05

Iudaismul se intoarce in Spania

Aproximativ 100 rabini din Europa s-au adunat luni in Madrid pentru o conferinta de trei zile a comunitatii evreiesti sefardice pentru a marca revigorarea iudaismului in Spania de la expulzarea evreilor din tara, in 1492.


Rabinul sef al Israelului, Yona Metzger, si rabinul Yitzchak Yosef, cel mai mare dintre fiii rabinului sef de rit sefardic Ovadia Yossef, au participat la evenimentul organizat de Centrul Rabinic European.


Primele zile ale seminarului s-au desfasurat in capitala spaniola unde rabinii au discutat despre “mostenirea culturala a evreilor in Spania”. Aceste discutii au fost gazduite de comunitatea evreiasca locala, condusa de rabinul Moshe Ben-Dahan.Punctul culminant al intalnirilor a avut loc ieri, materializandu-se printr-o rugaciune speciala in memoria victimelor Inchizitiei, tinuta in muzeul evreiesc spaniol din Toledo. Cladirea muzeului, care a functionat odata si ca sinagoga, a fost construita in secolul al XIV-lea si a fost un centru al comunitatii evreiesti, comunitate aflata in plina expansiune la vremea respectiva. Dupa expulzarea evreilor din Spania, in 1492, sinagoga a devenit o biserica. In timpul razboiului contra lui Napoleon, a indeplinit functia de baraca militara. In 1977, sinagoga a fost declarata muzeu national si a fost folosita ca si muzeu sefardic pana in prezent. Inca se pot citi in ea inscriptii ale psalmilor in ebraica. Astazi, in Spania locuiesc aproximativ 15.000 de evrei.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Admin la data de 21.10.07 19:30

ADEVĂRATA VIAȚĂ A EVREILOR

Peste 100 de istorici, jurnaliști, regizori de film, web designeri și profesori au adunat, vreme de 10 ani, mărturiile a peste 1.500 de evrei din 15 țări europene și le vor expune la Primăria Sibiului, într-o expoziție cu tema "Martori evrei ai unui secol românesc".
Ni se descoperă o altă față a evreului, nu doar cel din postura de victimă a Holocaustului. S-au cules informații despre cultura și tradițiile acestei comunități, din amintiri și experiențe de viață, lucruri care au ieșit la suprafață în urma unor întrebări precum "cine a fost primul tău iubit?", "povestește-mi despre profesorul favorit", "descrie-mi mesele de seară în familie, cluburile de tineret evreiești, descrie-mi vacanțele tale de vară".
Fotografie
Expoziția de fotografie digitală cuprinde instantanee din arhiva personală a celor intervievați, prelucrate folosind tehnici moderne. Fiecare fotografie este însoțită de imaginea originală și de o scurtă poveste, spusă de membrii familiei rămași în viață sau chiar de cei din fotografie.
Expoziția are la bază o cercetare începută în România în anul 1997, de Edward Serotta, directorul CENTROPA (The Central Europe Center for Research and Documentation - Centrul Europei Centrale pentru cercetare și documentare).
Ziua Holocaustului
Data de 9 octombrie a fost declarată de către Guvernul României ziua oficială a comemorării Holocaustului. În România și în teritoriile aflate sub controlul său, au fost uciși în timpul Holocaustului între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni. În Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în Transilvania de nord sub conducere maghiar
ã, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa. Această zi a fost aleasă din cauza faptului că pe 9 octombrie 1941 au început deportările forțate, în vagoane de marfă încuiate, a evreilor din Bucovina de sud, teritoriu aflat și atunci și acum sub administrație românească. În primele trei zile (9-11 octombrie) au fost deportați în Transnistria peste 5.000 de evrei, inclusiv bătrâni, bolnavi, femei și copii.
Citește tot articolul


Ultima editare efectuata de catre Admin in 05.07.11 23:04, editata de 1 ori
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Evreii americani, victime mai probabile ale violentelor sect

Mesaj Scris de Admin la data de 01.10.07 19:29

Evreii americani, victime mai probabile ale violentelor sectare
Evreii americani sint mai expusi atacurilor de tip sectar decit musulmanii de pe teritoriul Statelor Unite, conform unui raport al FBI, dat publicitatii miercuri 12 noiembrie si citat de AFP. FBI afirma, de asemenea, ca numarul crimelor si infractiunilor de acest tip a scazut pe plan global, in 2002. Astfel, numarul incidentelor antisemite a scazut cu 10,7 procente, de la 1.043 la 931, iar numarul incidentelor impotriva musulmanilor a scazut cu 67,7 procente, se arata in raport. Aceste minoritati sint tinta a 76 la suta dintre violentele sectare. Initial, dupa atentatele de la 11 septembrie 2001, numarul atacurilor antimusulmane a crescut.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Deschiderea la Vilnius a primului centru cultural evreiesc d

Mesaj Scris de Admin la data de 30.09.07 11:00

Deschiderea la Vilnius a primului centru cultural evreiesc de la Holocaust
Primul centru cultural evreiesc de la cel de-al doilea razboi mondial s-a deschis oficial luni 24 septembrie la Vilnius, capitala Lituaniei, oras a carui comunitate evreiasca a fost aproape distrusa in timpul Holocaustului, informeaza AFP.
„Dorim ca oamenii sa stie mai mult in legatura cu poporul care a contribuit mult la dezvoltarea capitalei Vilnius si a Lituaniei”, a declarat directorul noului centru, Algirdas Gurevicius.
Obiectivul nostru este de a difuza informatii privind istoria evreilor din Lituania. Au fost deja create relatii intre evreii din Lituania si institutii similare din Africa de Sud, Israel si SUA, a precizat Algirdas Gurevicius.
Finantat de comunitatea evreiasca din Lituania si municipalitatea Vilnius, centrul evreiesc isi are sediul intr-un imobil din fostul cartier evreiesc al orasului, pe care nazistii germani l-au transformat in ghetou in timpul celui de-al doilea razboi mondial.
Comunitatea evreiasca din Lituania numara inainte de razboi aproximativ 220.000 de persoane, dintre care 95% au fost exterminate de nazisti.
Aproximativ 4.000 de evrei traiesc in prezent in aceasta tara cu o populatie de 3,4 milioane de locuitori, membra a UE din 2004, noteaza AFP
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

JEWISH NOBEL WINNERS

Mesaj Scris de Admin la data de 29.09.07 22:40

JEWISH NOBEL WINNERS
From a pool of 12 million Jews
0.2% of the World's Population
(2 out of every 1,000 people)

Literature

1910 - Paul Heyse
1927 - Henri Bergson
1958 - Boris Pasternak
1966 - Shmuel Yosef Agnon
1966 - Nelly Sachs
1976 - Saul Bellow
1978 - Isaac Bashevis Singer
1981 - Elias Canetti
1987 - Joseph Brodsky
1991 - Nadine Gordimer
2002 - Imre Kertesz

World Peace


1911 - Alfred Fried
1911 - Tobias Asser
1968 - Rene Cassin
1973 - Henry Kissinger
1978 - Menachem Begin
1986 - Elie Wiesel
1994 - Shimon Peres
1994 - Yitzhak Rabin
1995 - Joseph Rotblat

Chemistry

1905 - Adolph Von Baeyer
1906 - Henri Moissan
1910 - Otto Wallach
1915 - Richard Willstaetter
1918 - Fritz Haber
1943 - George Charles de Hevesy
1961 - Melvin Calvin
1962 - Max Ferdinand Perutz
1972 - William Howard Stein
1972 - C.B. Anfinsen
1977 - Ilya Prigogine
1979 - Herbert Charles Brown
1980 - Paul Berg
1980 - Walter Gilbert
1981 - Ronald Hoffmann
1982 - Aaron Klug
1985 - Herbert A. Hauptman
1985 - Jerome Karle
1986 - Dudley R. Herschbach
1988 - Robert Huber
1989 - Sidney Altman
1992 - Rudolph Marcus
1998 - Walter Kohn
2000 - Alan J. Heeger
2004 - Irwin Rose
2004 - Avram Hershko
2004 - Aaron Ciechanover

Economics

1970 - Paul Anthony Samuelson
1971 - Simon Kuznets
1972 - Kenneth Joseph Arrow
1973 - Wassily Leontief
1975 - Leonid Kantorovich
1976 - Milton Friedman
1978 - Herbert A. Simon
1980 - Lawrence Robert Klein
1985 - Franco Modigliani
1987 - Robert M. Solow
1990 - Harry Markowitz
1990 - Merton Miller
1992 - Gary Becker
1993 Rober Fogel
1994 - John Harsanyi
1994 - Reinhard Selten
1997 - Robert Merton
1997 - Myron Scholes
2001 - George Akerlof
2001 - Joseph Stiglitz
2002 - Daniel Kahneman
2005 - Robert (Israel) Aumann

Medicine

1908 - Elie Metchnikoff
1908 - Paul Erlich
1914 - Robert Barany
1922 - Otto Meyerhof
1930 - Karl Landsteiner
1931 - Otto Warburg
1936 - Otto Loewi
1944 - Joseph Erlanger
1944 - Herbert Spencer Gasser
1945 - Ernst Boris Chain
1946 - Hermann Joseph Muller
1950 - Tadeus Reichstein
1952 - Selman Abraham Waksman
1953 - Hans Krebs
1953 - Fritz Albert Lipmann
1958 - Joshua Lederberg
1959 - Arthur Kornberg
1964 - Konrad Bloch
1965 - Francois Jacob
1965 - Andre Lwoff
1967 - George Wald
1968 - Marshall W. Nirenberg
1969 - Salvador Luria
1970 - Julius Axelrod
1970 - Sir Bernard Katz
1972 - Gerald Maurice Edelman
1975 - David Baltimore
1975 - Howard Martin Temin
1976 - Baruch S. Blumberg
1977 - Rosalyn Sussman Yalow
1977 - Andrew V. Schally
1978 - Daniel Nathans
1980 - Baruj Benacerraf
1984 - Cesar Milstein
1985 - Michael Stuart Brown
1985 - Joseph L. Goldstein
1986 - Stanley Cohen [& Rita Levi-Montalcini]
1988 - Gertrude Elion
1989 - Harold Varmus
1991 - Erwin Neher
1991 ! - Bert Sakmann
1993 - Richard J. Roberts
1993 - Phillip Sharp
1994 - Alfred Gilman
1994 - Martin Rodbell
1995 - Edward B. Lewis
1997 - Stanley B. Prusiner
1998 - Robert F. Furchgott
2000 - Eric R. Kandel
2002 - Sydney Brenner
2002 - Robert H. Horvitz

Physics


1907 - Albert Abraham Michelson
1908 - Gabriel Lippmann
1921 - Albert Einstein
1922 - Niels Bohr
1925 - James Franck
1925 - Gustav Hertz
1943 - Gustav Stern
1944 - Isidor Issac Rabi
1945 - Wolfgang Pauli
1952 - Felix Bloch
1954 - Max Born
1958 - Igor Tamm
1958 - Il'ja Mikhailovich
1958 - Igor Yevgenyevich
1959 - Emilio Segre
1960 - Donald A. Glaser
1961 - Robert Hofstadter
1962 - Lev Davidovich Landau
1963 - Eugene P. Wigner
1965 - Richard Phillips Feynman
1965 - Julia! n Schwinger
1967 - Hans Albrecht Bethe
1969 - Murray Gell-Mann
1971 - Dennis Gabor
1972 - Leon N. Cooper
1973 - Brian David Josephson
1975 - Benjamin Mottleson
1976 - Burton Richter
1978 - Arno Allan Penzias
1978 - Peter L Kapitza
1979 - Stephen Weinberg
1979 - Sheldon Glashow
1988 - Leon Lederman
1988 - Melvin Schwartz
1988 - Jack Steinberger
1990 - Jerome Friedman
1992 - Georges Charpak
1995 - Martin Perl
1995 - Frederick Reines
1996 - David M. Lee
1996 - Douglas D. Osheroff
1997 - Claude Cohen-Tannoudji
2000 - Zhores I. Alferov
2003 - Vitaly Ginsburg
2003 - Alexei Abrikosov
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

The Jewish 100

Mesaj Scris de Admin la data de 29.09.07 22:38

The Jewish 100

01. Moses
02. Jesus of Nazareth
03. Albert Einstein
04. Sigmund Freud
05. Abraham
06. Saul of Tars
07. Karl Marx
08. Theodor Herzl
09. Mary
10. Baruch de Spinoza
11. David
12. Anne Frank
13. The Prophets
14. Judas Iscariot
15. Gustav Mahler
16. Maimonides
17. Niels Bohr
18. Moses Mendelssohn
19. Paul Ehrlich
20. Rashi
21. Benjamin Disraeli
22. Franz Kafka
23. David Ben-Gurion
24. Hillel
25. John Von Neumann
26. Simon Bar Kokhba
27. Marcel Proust
28. Mayer Rothschild
29. Solomon
30. Heinrich Heine
31. Selman Waksman
32. Giacomo Meyerbeer
33. Isaac Luria
34. Gregory Pincus
35. Leon Trotsky
36. David Ricardo
37. Alfred Dreyfus
38. Leo Szilard
39. Mark Rothko
40. Ferdinand Cohn
41. Samuel Gompers
42. Gertrude Stein
43. Albert Michelson
44. Philo Judaeus
45. Golda Meir
46. The Vilna Gaon
47. Henri Bergson
48. The Baal Shem Tov
49. Felix Mendelssohn
50. Louis B. Mayer
51. Judah Halevy
52. Haym Salomon
53. Johanan ben Zakkai
54. Arnold Schoenberg
55. Emile Durkheim
56. Betty Friedan
57. David Sarnoff
58. Lorenzo Da Ponte
59. Julius Rosenwald
60. Casimir Funk
61. George Gershwin
62. Chaim Weizmann
63. Franz Boas
64. Sabbatai Zevi
65. Leonard Bernstein
66. Flavius Josephus
67. Walter Benjamin
68. Louis Brandeis
69. Emile Berliner
70. Sarah Bernhardt
71. Levi Strauss
72. Nahmanides
73. Menachem Begin
74. Anna Freud
75. Quenn Esther
76. Martin Buber
77. Jonas Salk
78. Jerome Robbins
79. Henry Kissinger
80. Wilhelm Steinitz
81. Arthur Miller
82. Daniel Mendoza
83. Stephen Sondheim
84. Emma Goldman
85. Sir Moses Montefiore
86. Yitzhak Rabin
87. Boris Pasternak
88. Harry Houdini
89. Edward Bernays
90. Leopold Auer
91. Groucho Marx
92. Man Ray
93. Henrietta Szold
94. Benny Goodman
95. Steven Spielberg
96. Marc Chagall
97. Bob Dylan
98. Sandy Koufax
99. Bernard Berenson
100. Jerry Siegel and Joe Shuster

http://www.aercurat.com
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Primul festival de film evreiesc in Polonia

Mesaj Scris de Admin la data de 15.09.07 14:53

Primul festival de film evreiesc in Polonia
VARSOVIA – La Varsovia va avea loc, luna viitoare, primul festival de film evreiesc, datorita initiativei lui Daniel Strehlau, realizator de filme documentare. Strehlau, in virsta de 33 de ani, este unul din tinerii evrei polonezi care isi redescopera originile si care a hotarit sa organizeze un festival de film care se va desfasura pe parcursul a trei zile. Strehlau este cunoscut indeosebi pentru doua filme documentare – „Hanukkah, De doua ori” si „Evreii din Varsovia”. Ambele au fost prezentate la festivaluri din Statele Unite. Strehlau a anuntat ca a invitat si asteapta prezenta unor oficiali polonezi si poate chiar a premierului Leszek Miller. Festivalul va avea loc intre 4 si 7 noiembrie la Kultura Cinema din Varsovia.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Primul centru cultural evreiesc la Berlin

Mesaj Scris de Admin la data de 03.09.07 11:54

Primul centru cultural evreiesc la Berlin
La 62 de ani de la sfârșitul celui de-al Doilea Război Mondial, în Berlin a fost inaugurat primul centru cultural evreiesc, creat cu ajutorul finanțărilor private. Acesta a fost deschis duminică, în prezența șefului diplomației germane, Frank-Walter Steinmeier. Centrul, numit „Rohr Chabad“, este situat în partea de vest a Berlinului și a costat aproximativ 5 milioane de euro. Edificiul include o sinagogă cu o capacitate de 250 de locuri, o bibliotecă, un centru multimedia, un restaurant și un punct de informare pentru turiști. „Înființarea acestui centru reprezintă o manifestare a încrederii pe care evreii și nonevreii o au față de Republica Federală Germania“, a declarat directorul centrului, Yahuda Teichtal, în timpul ceremoniei de inaugurare. La eveniment au participat ministrul german de Externe, Joschka Fischer, aproximativ 30 de rabini veniți din toată lumea și ambasadorii Statelor Unite, Marii Britanii și Rusiei la Berlin. În anii 1920, în capitala Germaniei trăiau în jur de 173.000 de evrei. În 1945, la terminarea celui de-al Doilea Război Mondial, nu mai erau decât 6.500 dintre aceștia.

Astăzi, din cei 120.000 de evrei care trăiesc în Germania, 12.000 locuiesc la Berlin. Vineri s-a redeschis, după trei ani și jumătate de lucrări de restaurare, cea mai mare sinagogă din Germania, aflată la Berlin. Gestionarea acestui lăcaș de cult a fost făcută de către mișcarea Lubavici, una dintre cele mai mari ramuri ale hassidismului.
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Un actor egiptean, exclus din breaslă pentru că joacă alătur

Mesaj Scris de Admin la data de 30.08.07 9:19

Un actor egiptean – Amr Waked, cel care a jucat în filmul „Syriana” alături de George Clooney – este amenințat de propriii colegi de breaslă că va fi scos din „joc” dacă mai joacă într-un film cu actori israelieni. Sindicatul actorilor egipteni este cel care a lansat avertismentul și l-a informat pe Waked că i se va interzice să turneze în Egipt.
Amr Waked fusese ales să interpreteze rolul unui ginere de-ai lui Saddam Hussein, în filmul de televiziune ‘’Între două fluvii’’, o coproducție BBC-HBO privind viața fostului dictator irakian. Problema, în viziunea sindicatului egiptean, este că pentru rolul dictatorului a fost ales actorul evreu Yigal Naor.
„Organizația noastră se opune cu fermitate oricărei normalizări a relațiilor cu Israelul și așteaptă de la toți membrii săi să urmeze această linie de conduită“, a declarat, potrivit Rompres, secretarul general al sindicatului – Ashraf Zaki. Două soluții i-au fost oferite actorului: fie întrerupe filmările și primește sprijin financiar de la sindicat, fie este exclus din organizație și nu va mai filma în Egipt.
Waked a lăsat de înțeles că nu va da satisfacție sindicatului, pentru că, spune el, întreruperea turnării filmului (altminteri proarab) ar fi o greșeală.
http://www.gandul.info/caleidoscop/actor-egiptean-exclus-breasla-joaca-alaturi-israelian.html?3938;895435
avatar
Admin
Admin

Numarul mesajelor : 135929
Data de inscriere : 15/12/2005

Vezi profilul utilizatorului http://talusa1946.forumculture.net

Sus In jos

Re: DIASPORA EVREIASCA

Mesaj Scris de Continut sponsorizat


Continut sponsorizat


Sus In jos

Pagina 3 din 5 Înapoi  1, 2, 3, 4, 5  Urmatorul

Sus


 
Permisiunile acestui forum:
Nu puteti raspunde la subiectele acestui forum